3 lutego  w klasie 1 b odbył się bal karnawałowy. Towarzyszył mu ogrom szczęścia, radości i uśmiechu na twarzach dzieci! Na balu pojawiły się osobistości takie jak:

Ograniczenia epidemiczne nie pozwalają nam organizować szkolnych zabaw karnawałowych, ale w granicach swojej klasy , możemy się bawić.

W grudniu odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III na ozdobę choinkową z odpadów. Zorganizowała go pani Beata Kostrzewa oraz Anna Bajer. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci

Uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno – Fotograficznym „MÓJ PRZYJACIEL”. Celem konkursu było zaproszenie do refleksji i ekspresji związanych z pojęciem PRZYJAŹŃ i PRZYJACIEL, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, inspirowanie do własnej pracy twórczej.

W miesiącu listopadzie i grudniu odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu literacko-plastycznego dla klas I-III pt. : „Czy znasz baśnie Andersena? Ze względu na zdalne nauczanie w konkursie wzięła udział mniejsza ilość uczniów. Uczestnicy stanęli jednak  na wysokości zadania i przekazane prace były bardzo ciekawe.