To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Podczas pierwszego zebrania przewodniczących oddziałowych Rad Rodziców, został wybrany nowy zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 w składzie:

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.
Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto:

 

PKO BP S.A.
72 1020 4649 0000 7802 0151 5543

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Władzami Rady Rodziców są:
a) Zebranie Ogólne Rodziców
b) Zebranie Rad Oddziałowych
Organem kontrolującym jest Komisja Rewizyjna wybrana przez Zebranie Rad Oddziałowych.