Podczas pierwszego zebrania przewodniczących oddziałowych Rad Rodziców, został wybrany nowy zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 w składzie:

- p. Milewska Dagmara przewodnicząca (oddziałowa RR z 8A),
- p. Sklenarska Wioletta
zastępca przewodniczącej (oddziałowa RR z 4A),
-
p. Cur Artur skarbnik (oddziałowy RR z 8B)