Na zajęcia logopedyczne uczęszczają uczniowie z klas 0-VIII posiadający aktualne opinie i orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz uczniowie wyłonieni z przeprowadzanych na początku roku szkolnego przesiewowych badań logopedycznych, a także na wniosek :nauczyciela/ wychowawcy, rodzica lub ucznia.

• Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki;
• Opracowuje programy pracy dla uczniów objętych terapią logopedyczną;