Zestaw programów nauczania w klasach 0 - VIII na rok szkolny 2021/2022

Nr w zestawie szkolnym

Przedmiot

Klasa

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

1/2021/2022

Edukacja przedszkolna

0

Planeta dzieci - prawda dobro piękno w świecie wartości

Jolanta Wasilewska

WSiP

2/2021/2022

Język angielski

0

Angielski dla starszaków

Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska, Katarzyna Wojciechowska

WSiP

3/2021/2022

Edukacja wczesnoszkolna

I-II

Nowi Tropiciele. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej

J. Hanisz

WSiP

4/2021/2022

Edukacja wczesnoszkolna

III

Oto ja

K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz,
J. Wosianek

MAC Edukacja

5/2021/2022

Język angielski

I-III

Program nauczania do edukacji wczesnoszkolnej. Język angielski w zintegrowanym nauczaniu początkowym. Klasy I – III szkoły podstawowej

M. Szprotowicz, M. Szulc - Kurpaska

Oxford

6/2021/2022

Język angielski

IV-V, VII - VIII

Program nauczania języka angielskiego

 

J. Stefańska

Pearson

7/2021/2022

Język angielski

VI

Team Up Plus dla klasy IV. Program nauczania języka

angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

M. Ellis, A. Rak

Oxford

8/2021/2022

Religia

0

„Tak dla Jezusa"

ks. dr K. Zegan, E. Kondrak

B. Nosek

JEDNOŚĆ

9/2021/2022

Religia

I-II

„Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem"

 

JEDNOŚĆ

10/2021/2022

Religia

IIII

„W drodze do Wieczernika” A

 

WAM

11/2021/2022

Religia

IV, VI

„ Poznaję Boga i w Niego wierzę”

 

Św. Wojciech

12/2021/2022

Religia

VII-VIII

„Pójść za Jezusem Chrystusem”

 

Św. Wojciech

13/2021/2022

Religia

V

Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość

 

JEDNOŚĆ

14/2021/2022

Język polski

IV-V

„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

J. Piasta – Siechowicz i inni

GWO

15/2021/2022

Język polski

VI

Jutro pójdę w świat. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

A. Surdej

WSiP

16/2021/2022

Język polski

VII - VIII

Myśli i słowa. Program nauczania języka polskiego
w klasach VII-VIII szkoły podstawowej.

E. Nowak

WSiP

17/2021/2022

Matematyka

IV-VIII

Matematyka

B. Dubiecka-Kruk i inni

WSiP

18/2021/2022

WOS

VIII

Program nauczania WOS w Sw klasie 8 szkoły podstawowej

B. Furman

Nowa Era

19/2021/2022

Historia

IV-V, VII-VII

"Wczoraj i dziś". Program nauczania historii kl.4-8

dr T. Maćkowski

Nowa Era

20/2021/2022

Historia

VI

Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

A. Plumińska-Mieloch

WSiP

21/2021/2022

Przyroda

IV

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

J. Golanko

Nowa Era

22/2021/2022

Biologia

V - VIII

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia”

A. Zdziennicka

Nowa Era

23/2021/2022

Geografia

V - VIII

Planeta Nowa

M. Tuz B. Dziedzic

Nowa Era

24/2021/2022

Chemia

VII-VIII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

A. Warchoł

WSiP

25/2021/2022

Fizyka

VII, VIII

„Spotkania z fizyką”. Program nauczania fizyki
w szkole podstawowej

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik

Nowa Era

26/2021/2022

Język niemiecki

VII-VIII

Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII i VIII szkoły podstawowej

P. Piszczatowski

WSiP

27/2021/2022

Muzyka

IV – VII

Klucz do muzyki

U. Smoczyńska K. Jakóbczyk-Drążek A. Sołtysiak

WSiP

28/2021/2022

Plastyka

IV-VII

Program nauczania plastyki w klasach IV - VII szkoły podstawowej

B. Mikulik

WSiP

29/2021/2022

Technika

IV-V

Jak to działa?

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

30/2021/2022

Technika

VI

Działaj z Jawi

W. Jakubek

Jawi

31/2021/2022

Informatyka

IV-VIII

Program nauczania informatyki w klasach IV - VIII SP

W. Jochemczyk i inni

WSiP

32/2021/2022

Wychowanie fizyczne

IV - VIII

Program autorski nauczycieli wychowania fizycznego.

B. Bąk, R. Bąk, M. Ledeman, P. Słapik

Program autorski

33/2021/2022

Wychowanie do życia w rodzinie

IV – VIII

Wędrując ku dorosłości

T. Król

RUBIKON

34/2021/2022

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

J. Słoma

Nowa Era