Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego SP-8 w Słupsku:

Karina Banach (kl. 8A) - przewodnicząca

Antonina Kozdrowska (kl. 8D) - zastępca przewodniczącej