Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego SP-8 w Słupsku:

Marcelina Jabłońska (kl. 8A) - przewodnicząca

Weronika Buzarewicz (kl. 8C) - zastępca przewodniczącej