termin zebranie
do 06.09.2021r. Spotkania organizacyjne (wybieranie trójek klasowych)
16.11.2021r. Zebrania z rodzicami
do 20.12.2021r. Dzień otwartej szkoły (+ zebrania z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach ndst)
02.02.22 - 04.02.22r. Spotkanie z rodzicami (informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej)
12.04.2022r Dzień otwartej szkoły
17.05.2022r. Dzień otwartej szkoły (+ zebrania z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach ndst)