termin zebranie
do 07.09.2020r. Spotkania organizacyjne (wybieranie trójek klasowych)
03.11.2020r. Zebrania z rodzicami
22.12.2020r. Dzień otwartej szkoły (+ zebrania z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach ndst)
26.01 -28.01.2021r. Spotkanie z rodzicami (informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej)
27.04.2021r Dzień otwartej szkoły
18.05.2021r. Dzień otwartej szkoły (+ zebrania z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach ndst)