termin zebranie
26.08.2020r. rada inauguracyjna
15.09.2020r. rada pedagogiczna - plan nadzoru, program wychowawczo- profilaktyczny
03.11.2020 rada pedagogiczna
26.01.2021r. rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr
23.02.2021r. rada pedagogiczna podsumowująca I semestr
03.2021r. opinia w sprawie budżetu
04.2021r. opinia w sprawie organizacji roku szkolnego
22.06.2021r. rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I - VIII
25.06.2021r. rada pedagogiczna podsumowująca II semestr
UWAGA:RADY PEDAGOGICZNE MOGĄ BYĆ ZWOŁYWANE RÓWNIEŻ DORAŹNIE!