termin zebranie
25.08.2021r. rada inauguracyjna
14.09.2021r. rada pedagogiczna - plan nadzoru, program wychowawczo- profilaktyczny
16.11.2021 rada pedagogiczna
25.01.2022r. rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I - VIII
01.02.2022r. rada pedagogiczna podsumowująca I semestr
03.2022r. opinia w sprawie budżetu
04.2022r. opinia w sprawie organizacji roku szkolnego
21.06.2022r. rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I - VIII
27.06.2022r. rada pedagogiczna podsumowująca II semestr
UWAGA:RADY PEDAGOGICZNE MOGĄ BYĆ ZWOŁYWANE RÓWNIEŻ DORAŹNIE!