1. I semestr 01.09.2020r. – 31.01.2021r.
2. II semestr 01.02.2021r. – 25.06.2021r.
3. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1.09.2020r.
4. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020r. – 31.12.2020r.
5. Ferie zimowe 1.02.2021r. -14.02.2021r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 1.04.2021r.-6.04.2021r.
7. Próbny egzamin klas VIII Listopad 2020
8. Próbny egzamin klas VIII Grudzień 2020
9. Egzamin klas VIII 25.05,26.05,27.05.2021r.
10. Diagnoza:
klasa 1- edukacja matematyczna, edukacja polonistyczna, edukacja społeczna i przyrodnicza, język angielski
klasa 2- edukacja matematyczna, edukacja polonistyczna, edukacja społeczna i przyrodnicza, język angielski
klasa 3- edukacja matematyczna, edukacja polonistyczna, edukacja społeczna i przyrodnicza, język angielski
klasa 4- j.polski, matematyka, j. angielski, historia
klasa 5- j.polski, matematyka, j. angielski, biologia
klasa 6- j.polski, matematyka, j. angielski, historia
klasa 7- j.polski, matematyka, j. angielski, historia, biologia
10.2020r., 05.2021r.
16. Ferie letnie 26.06.2021r.-31.08.2021r.
17. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 29.03,30.03,31.03, 4.06, Egzaminy ósmoklasisty(25.05,26.05,27.05)