1C - 03. Starsi – młodszym. Dzielimy się wiedzą.

akordeon13 lutego na lekcję muzyki w klasie Ic zaproszony został przez p. Mariolę Ostrowską uczeń klasy Vc – Marcel Kamyszek. Marcel od szóstego roku życia uczy się gry na akordeonie w Państwowej Szkole Muzycznej w Słupsku.

Na lekcji na temat: „Poznajemy akordeon” starszy kolega zaprezentował pierwszakom swój instrument. Opowiedział o budowie , objaśnił sposób gry i możliwości akordeonu, odpowiedział na każde pytanie młodszych kolegów. Następnie zagrał na akordeonie kilka utworów. Lekcja pozostawiła niezapomniane wrażenia. Pierwszoklasiści będą pamiętali nie tylko nazwę instrumentu, ale też wygląd i brzmienie. Niektórzy zadeklarowali chęć nauki gry w szkole muzycznej. (zdjęcia)

notatka i zdjęcia: Mariola Ostrowska

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013