To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

 Podczas pierwszego zebrania przewodniczących oddziałowych Rad Rodziców, został wybrany nowy zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 w składzie:

- p. Milewska Dagmara przewodnicząca (oddziałowa RR z 8A),
- p. Sklenarska Wioletta
zastępca przewodniczącej (oddziałowa RR z 4A),
-
p. Cur Artur skarbnik (oddziałowy RR z 8B)

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.
Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto:

 

PKO BP S.A.
72 1020 4649 0000 7802 0151 5543

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Władzami Rady Rodziców są:
a) Zebranie Ogólne Rodziców
b) Zebranie Rad Oddziałowych
Organem kontrolującym jest Komisja Rewizyjna wybrana przez Zebranie Rad Oddziałowych.