Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

 Wychowawstwo 

Sala

1.

Bajer Anna

plastyka, wych. do życia w rodzinie

klasa 7 A

408

2.

Bąk Beata

wychowanie fizyczne

3.

Bąk Robert

wychowanie fizyczne

4.

Białogońska-Karaś Iwona

język angielski

klasa 7 D 

308

5.

Boczkowska Anna

 edukacja przedszkolna, język niemiecki

klasa 0 A

214

6.

Bogdanowicz Danuta

nauczyciel bibliotekarz

7.

Bownik Jadwiga

edukacja wczesnoszkolna

klasa 3 D

315 

8.

Brzęcka Wioletta

język polski

urlop

9.

Chmara Joanna

nauczyciel bibliotekarz

urlop

10.

Cholawo Magdalena

nauczyciel wspomagający

11.

Cholewińska Patrycja

wychowawca świetlicy

200

12.

Czarnowska Jolanta

informatyka

201

13.

Domaszk Joanna

edukacja wczesnoszkolna

klasa 2 A 

 313

14.

Dudkowska-Juzwa Iwona

edukacja wczesnoszkolna

klasa 2 C

316

15.

Dwulit-Czerwonka Irena

edukacja wczesnoszkolna

klasa 3 A 

314

16.

Dyjas Marta - dyrektor szkoły

pedagog szkolny

 

17.

Grobelna Jagoda

pedagog szkolny

121

18.

Grondziewski Dariusz

wychowanie fizyczne

 pływalnia SOSiR

19.

Gwardiak Ksenia

język angielski

klasa 7 C 

301

20.

Henke Joanna

reedukator

21.

Jaroszewicz-Sycz Alicja

edukacja wczesnoszkolna

klasa 1 A

 221

22.

Jedliński Arkadiusz

nauczyciel bibliotekarz

23.

Kareh Anna

język angielski

klasa 4 A

210

24.

Kolman Aleksandra

religia

25.

Kostrzewa Beata

edukacja wczesnoszkolna

klasa 2 B

217

26.

Koszela Elżbieta

wychowawca świetlicy

107

27.

Kowal Małgorzata

historia, wiedza o społeczeństwie

klasa 6 C 

307

28.

Kowalewska Joanna

język polski

urlop

29.

Kowalewski Maciej

wychowanie fizyczne

pływalnia SOSiR 

30.

Kozłowska Bożena

przyroda, biologia

klasa 6 B 

303

31.

Kozon Alicja

język angielski

32.

Krawiec Karolina

muzyka

33.

Krupiarz Grażyna

edukacja wczesnoszkolna

klasa 1 C

317 

34.

ks. Kwiatkowski Michał

religia

35.

Ledeman Marek

wychowanie fizyczne

36.

Lipnicka Ewa

matematyka

klasa 7 E

310

37.

Łapińska-Wencławska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

klasa 3 C

216

38.

Łyczko Lubomira

nauczyciel wspomagający

39.

Machalewska Agnieszka

chemia, matematyka

klasa 3 A

403 

40.

Marzec Justyna

edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

klasa 6 E

310

41.

Matis Alicja

pedagog szkolny

121

42.

Matysiuk-Dwulit Agnieszka

technika, informatyka

43.

Michońska Agnieszka

wychowawca świetlicy

110

44.

Minda Aleksandra

język polski

klasa 5 A

308

45.

Olszewska Paulina

matematyka

klasa 4 B

411

46.

Ostrowska Mariola

edukacja wczesnoszkolna

urlop

47.

Piórkowska Magdalena

język polski

klasa 6 D

222

48.

Płaczkiewicz Izabela

reedukator

49.

Przygoda Maria

matematyka

klasa 6 B 

 211

50.

Rozwadowska Marta

wychowanie fizyczne

51.

Rudnik Janina - zastępca dyrektora szkoły

informatyka

52.

Sadowy Katarzyna

reedukator

poradnia

53.

Sazon Iwona

edukacja wczesnoszkolna

klasa 2 D

322

54.

Skowron Anita

język polski

55.

Skrzypiec Przemysław

historia, wiedza o społeczeństwie

klasa 8 A

209

56.

Słapik Przemysław

wychowanie fizyczne

57.

Sokołowska Monika

wychowawca świetlicy

58.

Somionka Monika

edukacja wczesnoszkolna

klasa 1 B

213

59.

Sowicz Anna

nauczyciel bibliotekarz

urlop

60.

Stefaniec Beata

 edukacja przedszkolna

klasa 0 B

103

61.

Stefaniuk Artur

geografia

klasa 4 C

410

62.

Sykuła Dorota

wychowawca świetlicy

107

63.

Szczęch Grażyna

matematyka

urlop

64.

Szczypek Elżbieta

nauczyciel wspomagający

65.

Śniegula Anna

psycholog

66.

Świąder Danuta

religia

67.

Świątek Beata

język polski

klasa 8 C

407

68.

Targańska-Kot Jolanta

język niemiecki, doradztwo zawodowe

69.

Tęsna Beata

edukacja wczesnoszkolna

klasa 3 B

321

70.

Witek Justyna

język polski

71.

Wojtas Anna

fizyka
wychowanie fizyczne

klasa 6 F

401

72.

Wołczuk Anna

język angielski

73.

Wrzołek Joanna

logopeda

119

74.

Zach Dorota - zastępca dyrektora szkoły

język polski

klasa 8 B

208

75.

Żelazny Rafał

nauczyciel wspomagający