Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

"Niewidomy uczeń w naszej szkole"

niewidomiW ostatnim tygodniu września uczniowie klas IV-VII uczestniczyli w spotkaniach w ramach programu "Niewidomy uczeń w naszej szkole". Pani Gabriela Orzech z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i jej niewidoma córka Agnieszka Orzech, udowodniły, że pozbawieni wzroku ludzie mogą nie tylko być samodzielni, ale mogą także ukończyć studia wyższe i służyć pomocą innym.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli, się jak na co dzień funkcjonują osoby niewidome i słabowidzące. Jak dzięki zdobyczom techniki radzą sobie z nauką, pracą i domowymi obowiązkami. P. Agnieszka w bardzo sympatyczny i przystępny sposób opowiedziała nam o swoim życiu. Pokazała nam przyrządy, które ułatwiają jej funkcjonowanie w mieszkaniu oraz na ulicy, czy w sklepie np. białą laskę, komunikator rozpoznający kolory. Każdy mógł włożyć nieprzezierne gogle i wczuć się w osobę z dysfunkcją wzroku. (foto)

koordynator spotkania:
Dorota Sykuła - pedagog szkolny

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013