Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

linia kredki

Start

2.13 Szachy

„Szachy”

Zad. 2.13/I- III/1

W roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku prowadzone były zajęcia „Szachy”. Korzystało z nich 10 uczniów. 
Celem zajęć było: zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

W szczególności zajęcia rozwijały u uczniów umiejętności:
1. Stosowania zasad poruszania się figur na planszy.
2. Przestrzegania zasad gry.
3. Posługiwania się zegarem.
4. Zapisu gry.
5. Rozpoznawania sytuacji szachowych i zamatowania przeciwnika.
6. Rozpoznawania sytuacji patowych.
7. Gry na komputerze szachowym i w Internecie.
8. Uczenia się na własnych błędach.
9. Poznania i stosowania metod aktywizujących.
Ponadto udział w tych zajęciach dawał uczniom możliwość odniesienia sukcesu poprzez zwycięstwa w rozgrywkach szachowych.

2.13 1 3 1a2.13 1 3 1b

2.13 1 3 1c2.13 1 3 1d

prowadzący: mgr Jacek Kostrzewa

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013