Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Start

VII edycja Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w klasach IV - VIII

flaga polski8 listopada odbyła się kolejna, już VII edycja Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. W drugiej części prezentowały się klasy IV - VIII. Podobnie jak w części pierwszej uroczystość prowadził pan Przemysław Skrzypiec. Zmienił się nieco skład komisji oceniającej występy, panią Karolinę Krawiec zastąpiła pani Iwona Sazon. Każda z 19 klas zaprezentowała jeden, wcześniej wylosowany utwór.

O godzinie 1111 cała zgromadzona społeczność uczniowska i nauczycielska odśpiewała cztery zwrotki hymnu państwowego.
Wszystkie klasy prezentowały się fantastycznie. Na scenie mogliśmy podziwiać żołnierzy, ułanów, partyzantów, postaci wybitnych poetów i twórców kultury narodowej, jak również wojennych szmuglerów i niemieckich żandarmów. Nie zabrakło rekwizytów: kwiatów, atrap broni, czerwonych serduszek, kiełbas, butelek bimbru i wielu innych. Uczniowie z uwagą oglądali i słuchali występów swoich koleżanek i kolegów. Dwie godziny występów minęły błyskawicznie dzięki wspaniałej atmosferze. Przed jurorami twardy orzech do zgryzienia - nie będzie łatwo spośród tylu wspaniałych występów wyłonić najlepszą klasę.

Dziękujemy uczniom, wychowawcom i rodzicom za czas i trud włożony w przygotowanie do występów, chłopcom z klasy 7c: Marcelowi Kamyszkowi i Filipowi Konkelowi za oprawę muzyczną, organizatorom: Joannie Chmarze, Annie Sowicz, Karolinie Krawiec i Przemysławowi Skrzypcowi za przygotowanie całego Festiwalu. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę sponsora uroczystości - Rady Rodziców. (foto)

notatkę sporządziła Anna Sowicz

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013