oferta sp8 przedszkole 1 oferta sp8 przedszkole 2 oferta sp8 przedszkole 3

linia kredki

KOMUNIKAT!!! Przedszkola prowadzone przez Miasto Słupsk
nie zostaną otwarte do 24 maja br.
(więcej informacji)

Start

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w klasach 0-III

tarcza sp819 czerwca 2019r. o godz. 900 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 klas 0 – III. Na szkolnym holu zebrali się licznie uczniowie, ich rodzice, dziadkowie, babcie. Uroczystość prowadziła pani Irena Dwulit–Czerwonka. Na początku powitała dyrektora szkoły, pana Leszka Kazimierczyka, panią dyrektor Martę Dyjas oraz zastępcę przewodniczącej Rady Rodziców, pana Marcina Mielniczuka.

Pani Marta Dyjas podziękowała wszystkim za udany rok szkolny oraz życzyła wspaniałych, bezpiecznych wakacji. Życzenia w imieniu rodziców złożył również pan Marcin Mielniczuk. Następnie zostały wręczone wyróżnionym uczniom klasy 3 dyplomy wzorowego ucznia oraz nagrody książkowe. Podziękowania dla rodziców tejże klasy, którzy szczególnie angażowali się w życie szkoły wręczyła wychowawczyni, pani Beata Kostrzewa i pani dyrektor Marta Dyjas.

Piękne książki i dyplomy otrzymało ośmiu uczniów, którzy nie opuścili ani jednego dnia nauki. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu zespołu „Słoneczka” pod kierunkiem pani Iwony Sazon. Uczniowie klasy I a wystąpili z krótkim montażem słownym żegnając rok szkolny i witając wakacje. Nadmienić trzeba, że uroczystość odbyła się na tle wspaniałej dekoracji wykonanej przez panią Annę Bajer. Po spotkaniu na szkolnym holu uczniowie udali się do klas, gdzie wychowawczynie wręczyły im świadectwa. Po tym dzieci mogły udać się na upragniony wypoczynek. (zdjęcia)

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013