linia kredki

bal 0 3

Start

Rekrutacja do klas pierwszych

Informacje dla Rodziców przyszłych pierwszoklasistów
w roku szkolnym 2019/2020

  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska (zarządzenie)
  2. Instrukcja dla Rodziców przyszłych pierwszoklasistów (instrukcja)
  3. Elektroniczna rekrutacja (zobacz)
  4. Karta woli zapisu dziecka do klasy 0 (karta0)
  5. Karta woli zapisu dziecka do klasy 1 (karta1)
  6. Oświadczenie rodziców o przetwarzaniu danych ich dziecka (zobacz)
  7. Informacja o klasie sportowej o profilu pływanie (zobacz)
  8. Kryteria dotyczące kandydatów do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe (zobacz)
  9. Oświadczenie rodziców kandydata do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe (zobacz)
  10. Wykaz ulic należących do rejonu SP-8 w Słupsku (zobacz)

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013