• Pierwszeństwo z możliwości skorzystania ze świetlicy szkolnej mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (strefa żółta i czerwona).