Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu bezpłatnych zajęć w ciągu roku szkolnego od stycznia do czerwca i od września do grudnia. Przewidywana jest realizacja 6 różnych zajęć rozwijających logiczne i matematyczne myślenie. Każda z grup uczęszcza na zajęcia raz w tygodniu (dwa semestry). Zajęcia będą prowadzone przy użyciu różnorodnego sprzętu udostępnianego z zasobów Szkoły Podstawowej nr 8 , np. klocki edukacyjne, gry planszowe do nauki matematyki, roboty do kodowania, szachy.
Sześć bloków zajęć:

1. Szachy- zwiększenie umiejętności matematycznych, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
2.Zajęcia matematyczne dla uzdolnionych uczniów- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji, doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności.
3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki- wspomaganie ucznia poprzez wyrównywanie braków i zaległości z zakresu edukacji matematycznej,wdrażanie uczniów do posługiwania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w życiu codziennym.
4. Kodowania- nauka podstaw programowania za pomocą języka Scratch, by rozwijać kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia
5. Gry planszowe- kształcenie wyobraźni, logicznego myślenia, poprawia koncentracji, pamięci oraz intuicji matematycznej.
6. Matematyka na wesoło- rozwijanie zainteresowań matematycznych poprzez zabawę, gry terenowe, prace plastyczne, techniczne itp., rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy z praktyką, wspomaganie kreatywności uczniów.

Dodatkowo planujemy zorganizować wycieczkę dla uczestników projektu do Warszawy. Głównymi punktami będą:
Centrum nauki Kopernik- celem jest rozwijanie nauki, inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.
Planetarium- specjalny projektor gwiazdowy jest w stanie wyświetlać nawet 20 milionów gwiazd. To miejsce, w którym możecie wybrać się w fascynującą podróż „do gwiazd”.
Muzeum AK- to hołd mieszkańców Warszawy, dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę w 1944 roku.
Centrum pieniądza- to tutaj można poznać historię pieniędzy, ale też podstawy ekonomii. Na odwiedzających czeka aż 16 sal, w których znajdą sporo interaktywnych ekspozycji. Ciekawostką jest zwiedzanie skarbca oraz milion złotych w banknotach, a nawet możliwość podniesienia sztabki zło