Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Świetlica dla lepszej przyszłości – projekt realizowany w ramach
budżetu obywatelskiego 2020.

Rozwój emocjonalno – społeczny dziecka jest kluczowy do nabywania pozytywnych kompetencji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym. Wrażliwość plastyczna również wyposaża dzieci w nowe umiejętności, pozwala obcować z pięknem i sztuką oraz stać się twórcą własnych dzieł sztuki. Z takim bagażem dzieci idą w świat i staja się dorosłe, zakładają własne rodziny. Zajęcia pozwalają na rozwinięcie kompetencji emocjonalno – społecznych, które są bardzo ważne podczas całego naszego życia. Zajęcia bazują na poczuciu własnej wartości, samoakceptacji, mocnych stronach i odniesieniu sukcesu na miarę własnych możliwości. Tu nie liczą się talenty, tylko dziecko, które może przekroczyć własne granice, zobaczyć się w zupełnie innej roli. Zwieńczeniem prowadzonych działań są Warsztaty Bożonarodzeniowe, podczas których, w miłej świątecznej atmosferze spotkają się uczniowi, ich rodziny oraz chętni mieszkańcy Słupska.. Podczas warsztatów można będzie wykonać z całą rodziną, znajomymi, sąsiadami ozdoby świąteczne oraz spędzić miło czas na rozmowach przy kawie i herbacie. Pozwoli to na integrację środowiska lokalnego i nawiązaniu nowych znajomości.
Zajęcia w ramach projektu „Świetlica dla lepszej przyszłości” swoim zasięgiem obejmują dużą grupę odbiorców społeczności szkolnej jak i lokalnej. Prowadzone zajęcia są bezpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich chętnych dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Proponowane formy zajęć mają również charakter terapeutyczny co w znaczący sposób wpływa na jakość funkcjonowania społecznego dzieci. Wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych (magiczny dywan, ozoboty) pozwala w ciekawy i innowacyjny sposób przekazywać wybrane treści. Zajęcia będą interesującą alternatywą spędzania czasu po lekcjach w świetlicy szkolnej.
Każda z form zajęć odbywa się 3x w tygodniu w wymiarze 1h od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku przez 36 tygodni. Uczestnikami są dzieci zapisane do świetlicy szkolnej. Zajęcia odbywają się w 15 – osobowych grupach ruchomych.
\
Prowadzone zajęcia projektowe:

1. Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne – prowadząca D. Sykuła
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które przebywają po lekcjach w świetlicy szkolnej. Szybkie tempo życia, rosnące wymagania rodziców, brak czasu powoduje, że coraz częściej dzieci nie radzą sobie ze swoimi emocjami, są samotne, wycofane czy agresywne. Prowadzony cykl zajęć pomaga nawiązywać pozytywne relacje z rówieśnikami, pokazuje jak współpracować z innymi oraz uświadamia dzieciom przeżywane emocje. To kluczowe kompetencje, które warto kształtować od najmłodszych lat. Uczestnictwo w zajęciach pomaga dzieciom w zmianie stosunku do siebie, ułatwia dostrzeżenie mocnych stron, uczy, jak korzystnie je zaprezentować, wzmacnia wiarę we własne możliwości. Podczas spotkań wykorzystane są gry edukacyjne oraz najnowsze pomoce multimedialne (magiczny dywan, ozoboty).

2. Zajęcia plastyczno – technicznych z elementami arteterapii – prowadząca D.Sykuła

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych oraz wskazanie mocnych stron, odkrycie talentów lub uwolnienie tłumionych emocji. Dzieci mają okazję wyrazić swoją osobę, poprzez różne techniki plastyczne, zabawę fakturami. Podczas spotkań najważniejsze jest dziecko, jego chęci oraz potencjał poznawczy. Wykorzystanie rozmaitych technik pozwala na odkrycie nowych możliwości oraz talentów. Oddziaływania mają również charakter terapeutyczny dzięki czemu wzmocnie jest poczucie własnej wartości dzieci oraz stworzona jest szansa na odnoszenie sukcesu.

3. Gry i zabawy zespołowe – prowadząca A. Michońska, D. Szczęśniak

Zajęcia sportowe pozwalają dzieciom wyzwolić naturalną potrzebę ruchu. Dzieci po całym dniu nauki mają możliwość rozładowania swoich emocji, napięć. Zajęcia rozwijają aktywność fizyczną oraz umiejętność współpracy w grupie. Gry i zabawy sportowe sprzyjają w nawiązywaniu nowych znajomości oraz spontanicznej zabawie.

Na przełomie listopada/grudnia zostaną zorganizowane Osiedlowe Warsztaty Bożonarodzeniowe, podczas których całe rodziny oraz osoby chętne z Osiedla Piast i okolic będą miały okazję wspólnie spędzić czas. Podczas warsztatów zostanie zorganizowana Kawiarenka, gdzie będzie można spokojnie usiąść, porozmawiać. Podczas warsztatów wspólnie całe rodziny, znajomi będą mogli wykonać ozdoby bożonarodzeniowe różnymi technikami plastycznymi.