termin

impreza - forma

odpowiedzialni

1/09/2021 Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 I. Dwulit-Czerwonka, T.Karwowski, A. Bajer, L. Łyczko
27/09/2021 82 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego wychowawcy klas 8, poczet sztandarowy, P. Skrzypiec
14/10/2021 Ślubowanie klas I I. Dwulit-Czerwonka, B. Tęsna, M. Ostrowska, T.Karwowski, A. Bajer
10.2021 Dzień Edukacji Narodowej A. Minda, J. Bownik, SU
11.2021 Akademia z okazji 11 listopada W. Brzęcka, M. Ostrowska, T.Karwowski, A. Bajer,
11/12.2021 szkolne dyskoteki andrzejkowo – mikołajkowe SU
11.2021 wieczorek artystyczny-zaduszki A. Wojtas, A. Kolman, M. Piórkowska, E. Szczypek
11.2021 Festiwal Pieśni Patriotycznej dla uczniów klas I – VIII P. Skrzypiec, A. Sowicz, J. Chmara, T.Karwowski, A. Bajer,
12.2021 kiermasz plastyczny (bożonarodzeniowy) A. Bajer, nauczyciele klas 1-3, świetlica szkolna, SU
12. 2021 Jasełka dla klas 0 - VIII M. Kulpa
12.2021 Wigilia Szkolna SU
01.2022 wieczorek artystyczny-noworoczny M. Kowal, B. Kostzrewa, M. Cholawo, T.Karwowski, A. Bajer,
02.2022 Święto szkoły M. Piórkowska, J. Kowalewska, J. Targańska-Kot, T.Karwowski, A. Bajer, P. Skrzypiec, I. Białogońska-Karaś
03.2022 Kiermasz plastyczny (wielkanocny) A. Bajer, nauczyciele klas 1-3, świetlica szkolna, SU
04.2022 Inscenizacja Męki Pańskiej D. Świąder
05.2022 Wycieczka Szkolna klas 4-8 A. Machalewska
05.2022 Dzień Europejczyka A. Jaroszewicz-Sycz, A. Michońska, B. Kozłowska, A. Stefaniuk
05.2022 wieczorek artystyczny- Dzień Matki B. Swiątek, J. Domaszk, J. Kowalewska, L. Łyczko
05/06.2022 piknik szkolny B. Stefaniec, I. Płaczkiewicz, D. Sykuła, A. Wrzołek, M. Somionka, I.Białogońska-Karaś
06.2012 Międzynarodowy Dzień Dziecka nauczyciele wf, koordynator R. Bąk
06.2022 Bal ósmoklasisty A. Wojtas, wychowawcy klas 8
24. 06.2022 Zakończenie roku klas I - VIII M. Somionka, A. Wołczuk, J. Kowalewska, T.Karwowski, A. Bajer,