• Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki;
• Opracowuje programy pracy dla uczniów objętych terapią logopedyczną;

• Prowadzi terapię indywidualną i grupową w formie zajęć logopedycznych;
• Prowadzi kącik logopedyczny zawierający informacje nt. terapii logopedycznej i wad wymowy
• Zaprasza do gabinetu (sala 119) rodziców uczniów na rozmowy, w czasie których przeprowadza pogadanki m.in. nt.: „wpływu zaburzeń mowy na trudności szkolne”, „jak pomóc dziecku z wadą wymowy w domu, jak z nim pracować”, informuje rodziców o różnych wadach wymowy u dzieci i ich wpływie na wyniki w nauce oraz o roli współpracy ze specjalistami;
• Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad;
• Prowadzi zajęcia z całą klasą „0” i „I” - tzw. „Gimnastyka buzi i języka” i „Utrwalanie głosek trudnych: [sz, ż, cz, dż], [s, z, c, dz],
• Organizuje konkursy rozwijające językową i plastyczną twórczość u dzieci .