Zebrania z rodzicami

  • Drukuj

Dni otwartej szkoły – spotkania z rodzicami
w roku szkolnym 2019/2020

 termin zebranie
 do 4 września 2019 r. Spotkania organizacyjne (wybór Oddziałowych Rad Rodziców)
 17 grudnia 2019 r. Dzień otwartej szkoły
(zebrania z rodzicami, informacja i o przewidywanych ocenach niedostatecznych na pierwszy semetr)
29 - 31 stycznia 2020 r. Spotkania z rodzicami (informacja o wynikach klasysfikacji śródrocznej)
28 kwietnia 2020 r. Dzień otwartej szkoły
19 maja 2020 r. Dzień otwartej szkoły
(zebrania z rodzicami, informacja i o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku)