Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

02. Akcja BohaterON w klasach 4-6

bohaterONUczniowie klasy 6C w ramach działań SU włączyli uczniów klas 4-6 naszej szkoły w projekt BohaterON, mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. BohaterON ma pokazywać nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje każdego z nich.

Na stronie bohateron.pl uczniowie wybrali powstańca, któremu chcieli przekazać kartkę, wpisali krótkie życzenia oraz dane adresowe szkoły i klasę. Wypisane kartki uczniowie klasy 6C zbierali w dniach 19-23 września, znaczki na kartki zakupili z pieniędzy SU, a następnie wysłali pocztą. Liczymy, że adresaci (powstańcy) mając nasze dane adresowe odpiszą do nas. (zdjęcia)

Krótka historia tej akcji: W 2014 roku z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dzieci z ponad 30 szpitali z całej Polski wykonywały biało-czerwone kartki, które zostały przekazane uczestnikom walk o stolicę.
W tym roku nie tylko dzieci wypiszą Kartkę dla Powstańca, ponieważ umożliwiono Polakom wysłanie pocztówki do wybranego Bohatera i pokazanie, że pamiętamy o historii swojego kraju i ludziach, który walczyli o jego wolność. W zeszłym roku do Powstańców trafiło ponad 3600 kartek, a w tym mogą otrzymać ich setki tysięcy. 

notatka i zdjęcia: J.Czarnowska

 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013