Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

linia kredki

Start

3.39 Terapia pedagogiczna

"Terapia pedagogiczna"

Zad. 3.39/I-III/1
Zad. 3.39/I-III/2
Zad. 3.39/I-III/3

W ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” w naszej szkole odbywały się zajęcia terapii pedagogicznej w 3 grupach. Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas I (prowadzenie p.Grażyna Krupiarz), klas II (prowadzenie p.Izabela Płaczkiewicz, klas III (prowadzenie p.Irena Dwulit–Czerwonka). Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w okresie od listopada do czerwca. W tym czasie zrealizowano 30 godzin.

Celem zajęć było m.in. stymulowanie ogólnego rozwoju uczniów, usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych, przezwyciężanie trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, minimalizowanie napięć emocjonalnych i wzmacnianie koncentracji uwagi, wdrażanie do samodzielnej pracy, utrwalanie podstawowych zasad ortograficznych. Stosowano różnorodne metody wspierające terapię, wykorzystywano pomoce zakupione w ramach projektu. Po roku pracy dzieci stały się bardziej aktywne, skoncentrowane na zadaniu, samodzielne i pewne siebie.

3.39 1 3 1a3.39 1 3 1b

3.39 1 3 1c3.39 1 3 1d

3.39 1 3 1e3.39 1 3 1f

prowadząca: mgr Grażyna Krupiarz
prowadząca: mgr Izabela Płaczkiewicz
prowadząca: Irena Dwulit-Czerwonka

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013