Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

linia kredki

Start

3.42 Gimnastyka korekcyjna

„Gimnastyka korekcyjna"

Zad. 3.42/I-III/1
Zad. 3.42/I-III/2
Zad. 3.42/I-III/3

W I i II semestrze roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku w ramach realizacji projektu „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” prowadzone były zajęcia „Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I-III”. Korzystało z nich 18 uczniów (3 grupy po 6 osób w każdej). Zajęcia odbywały się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Zajęcia miały na celu:
- wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia, w szczególności kształtowanie umiejętności ruchowych oraz korygowanie wad postawy;
- uświadomienie dziecku jego deficytu i konsekwencji wynikających z wystąpienia wady postawy;
- wyeliminowanie kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych uczestnictwem w zajęciach korekcyjnych;
- uświadomienie przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy;
- opanowanie umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych i globalnych oraz rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych;
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
- wyrabianie wytrwałości posturalnej;
- utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w różnych warunkach życia codziennego, bez udziału świadomości;
- wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka.

3.42 1 3 1a3.42 1 3 1b

3.42 1 3 1c3.42 1 3 1d

3.42 1 3 1e3.42 1 3 1f

prowadząca: mgr Małgorzata Łapińska-Wencławska

Zad. 3.42/I-III/4
Zad. 3.42/I-III/5
Zad. 3.42/I-III/6

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku w ramach realizacji projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” prowadzone były zajęcia „Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I-III”. Korzystało z nich 18 uczniów (3 grupy po 6 osób w każdej). Zajęcia odbywały się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Zajęcia miały na celu:
- wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia, w szczególności kształtowanie umiejętności ruchowych oraz korygowanie wad postawy;
- uświadomienie przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy;
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
- wyrabianie wytrwałości posturalnej.

3.42 1 3 2a3.42 1 3 2b

3.42 1 3 2c3.42 1 3 2d

3.42 1 3 2e3.42 1 3 2f

prowadząca: mgr Joanna Domaszk

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013