Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

linia kredki

Start

2.16 Kodowanie

„Kodowanie dla uczniów klas I-VI”

Zad. 2.16/I-III/1

W roku szkolnym 2016/2017 prowadziłam zajęcia „Kodowanie dla uczniów klas I-III”. Korzystało z nich 10 uczniów naszej szkoły z klas młodszych.
Celem zajęć było wprowadzenie od klas pierwszych nauki podstaw programowania za pomocą języka Baltie, by rozwijać kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia.

Dzieci na zajęciach wykorzystywały program Baltie do utrwalania znajomości ortografii oraz zdobytych w I semestrze umiejętności samodzielnego szukania potrzebnych przedmiotów w różnych bankach przedmiotów, kopiowania, zastępowania, usuwania przedmiotów; rozwijania umiejętności rozwiązywania zadań z matematyki, budowania trudniejszych scen w programie Baltie, wybierając przedmioty z różnych banków przedmiotów - w tym scen symetrycznych i sterowania czarodziejem (do przodu, w lewo, w prawo), klikając odpowiednie przyciski.
Ponadto udział w tych zajęciach dawał uczniom możliwości odniesienia sukcesu m.in. poprzez samodzielne stworzenie scenek zgodnie z instrukcją, spełniających określone warunki, czy pisząc pierwsze krótkie programy, a także rozwijały kompetencje społeczne dzieci.

2.16 1 3 1a2.16 1 3 1b

2.16 1 3 1c2.16 1 3 1d

prowadząca: mgr Beata Kostrzewa

Zad. 2.16/IV-VI/1

W roku szkolnym 2016/2017 jeden raz w tygodniu prowadzone były zajęcia z kodowania. Korzystało z nich 10 uczniów z klas czwartych.
Zajęcia miały na celu: Rozbudzenie i rozwijanie potencjału kodowania u dzieci oraz rozwijanie kompetencji i umiejętności niezbędnych do życia w cyfrowym świecie. Poznanie przez uczniów środowiska programistycznego scratch. Tworzenie w tym środowisku prostych gier i quizów. Wzajemną pomoc przy rozwiązywaniu powstających problemów. Wymianę zdobytej wiedzy i umiejętności. Zainteresowanie uczniów zajęciami robotyki, poprzez samodzielnie złożenie robotów mBot a następnie naukę sterowania nimi w środowisku scratch. Po zajęciach uczniowie nabyli umiejętności programowania robota mBot.

2.16 4 6 1a2.16 4 6 1b

2.16 4 6 1c2.16 4 6 1d

prowadząca: mgr Jolanta Czarnowska

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013