Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

linia kredki

Start

1.1 Polubić matematykę

„Interaktywne warsztaty matematyczne”

Zad. 1.1/I-III/1

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 10 uczniów z klas I – III. Grupa została utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku, co miało na celu integrację społeczności uczniowskiej.

Głównym założeniem projektu było wspomaganie ucznia poprzez wyrównywanie braków i zaległości z zakresu edukacji matematycznej. Zajęcia te miały za zadanie wdrażać uczniów do posługiwania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w życiu codziennym.
Po roku pracy dzieci stały się bardziej aktywne, samodzielne i pewne siebie. Za pomocą zabaw, gier, układanek, kolorowanek przeliczały, wykonywały proste obliczenia, często z użyciem konkretów. Do ćwiczeń tych czasami uczniowie wykorzystywali sporządzone karty pracy. Chcąc osiągnąć zamierzone cele stosowałam różnorodne metody od tradycyjnej po bardziej nowatorskie, aktywizujące. Często na zajęciach wykorzystywałam formę zabawową. Starałam się zauważać i chwalić najmniejsze postępy dzieci. To mobilizowało je do dalszej pracy. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i same zauważyły, że zrobiły postępy. Prowadzone przeze mnie zajęcia dały mi wielką satysfakcję i zadowolenie.

1.1 1 3 1a1.1 1 3 1b

 1.1 1 3 1c1.1 1 3 1d

prowadząca: mgr Beata Tęsna

Zad. 1.1/I-III/2

W roku szkolnym 2016/2017prowadzone były zajęcia interaktywne warsztaty matematyczne dla uczniów klas trzecich. Korzystało z nich 10 uczniów. 

Zajęcia miały na celu: wyrównanie braków w wiadomościach uczniów i umożliwienie im opanowanie materiału objętego programem nauczania. Uczniowie pracowali indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych. Prowadzenie zajęć w małym zespole wpłynęło dodatnio na aktywność uczniów i motywację do nauki. Uczniowie rozwiązywali różnorodne zadania na kartach pracy przygotowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zajęcia pozwoliły na dowartościowanie uczniów, uwierzenie we własne możliwości i lepszą samoocenę. Uczniowie nabyli pewność siebie w dążeniu do celu, aby osiągnąć sukces.

1.1 1 3 2b 1.1 1 3 2a

1.1 1 3 2c

prowadząca: mgr Teresa Żabińska

Zad. 1.1/IV-VI/1 

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” Korzystało z nich 10 uczniów z klas piątych. Grupa została utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku, co miało na celu integrację społeczności uczniowskiej.
Zajęcia miały na celu: Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, będących przyczyną trudności szkolnych, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach.

1.1 5 6 1a

prowadząca: mgr Ewa Lipnicka

Zad. 1.1/IV-VI/3 

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były zajęcia raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny. Korzystało z nich 10 uczniów klasy szóstej.
Zajęcia miały na celu: przede wszystkim wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, będących przyczyną trudności szkolnych; praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na zajęciach z matematyki; rozwijanie sprawności rachunkowej, pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania; kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego; przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań; zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach. Uczniowie podczas zajęć wykorzystywali nowe technologie, poprzez m.in. pracę online na stronie squla.pl, matzoo.pl czy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Planszowe gry matematyczne również uatrakcyjniały zajęcia.

1.1 4 6 3a1.1 4 6 3b

1.1 4 6 3c1.1 4 6 3d

prowadząca: mgr Jolanta Czarnowska

 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013