Start

2.11 Warsztaty matematyczno-przyrodnicze z elementami fotografii z zastosowaniem TIK”

„Warsztaty matematyczno-przyrodnicze z elementami fotografii z zastosowaniem TIK”

Zad. 2.11 IV-VI/1
zad. 2.11 IV-VI/2

"Z przyrodą na Ty"

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 20 uczniów z klas IV-VI (2 grupy). Grupy zostały utworzone z uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku, co miało na celu integrację społeczności u uczniowskiej.

Zajęcia miały na celu:
● rozbudzenie u uczniów zainteresowania matematyką
● rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy z praktyką
● popularyzacja matematyki przez realizację różnych przedsięwzięć
● poznanie zasad racjonalnego trybu życia w zakresie odżywiania się, aktywności fizycznej oraz poszanowania dóbr przyrody
● wspomaganie kreatywności uczniów
● możliwość wykorzystania różnych źródeł informacji i ICT
● możliwość wykonania przez uczniów produktu końcowego

 Uwagi o realizacji: uczniowie uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych wykorzystujących, jako narzędzie badawcze matematykę. Oceniali swój tryb życia wspomagając się testami sprawnościowymi, tabelami, wykresami, samodzielnie stworzonymi ankietami i opracowywaniem ich wyników. Układali jadłospisy zgodne z zapotrzebowaniem energetycznym i składnikowym. Planowali wydatkowanie energetyczne kalorii za pomocą różnych metod aktywności fizycznej.uczestniczyli w wycieczce i zabawach ruchowych na lodowisku. Sporządzali zdrowe potrawy, dokładnie licząc ich kaloryczność. Sprawdzali doświadczalnie zużycie wody w szkole oraz z użycie prądu elektrycznego przez rożne urządzenia. Badali oświetlenie pochodzące z różnych żarówek, żeby znaleźć sposoby zmniejszenia zużycia prądu. Obliczali zużycie energii i wody na podstawie zebranych informacji u administratora budynku. Zastanawiali się nad sposobami zmniejszenia rachunków

Efektem końcowym pracy grupy w zakresie przyrodniczym było zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, kształtowanie współodpowiedzialności za powierzone zadania. Efektem przeprowadzonych zajęć były; karty pracy, karty doświadczeń, plakaty, przyrządzone potrawy, prezentacje przygotowanych dokumentów (prezentacje komputerowe), karty zadań matematycznych. Niejednokrotnie wspomagaliśmy się zasobami internetowymi w celu pogłębienia naszej wiedzy. za wodę i energię.
Zajęcia pozwoliły uczniom podejmować decyzje związane z ich życiem: sprawnością fizyczną, właściwym odżywianiem się, właściwymi zachowaniami ekologicznymi. Uczestnicy byli zaangażowani i zainteresowani zadaniami projektowymi. Przychodzili na zajęcia systematycznie. Zaplanowane cele zostały osiągnięte.

2.11 4 6 p1a2.11 4 6 p1b

2.11 4 6 p1c2.11 4 6 p1d

 prowadząca: mgr Bożena Kozłowska

"Z matematyką za pan brat"

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 20 uczniów z klas IV-VI (2 grupy). Grupy zostały utworzone z uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku, co miało na celu integrację społeczności u uczniowskiej.

Cel główny projektu: rozbudzenie u uczniów zainteresowania matematyką, rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy z praktyką, popularyzacja matematyki przez realizację różnych przedsięwzięć, poznanie zasad racjonalnego dysponowania pieniędzmi, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, wspomaganie kreatywności uczniów, możliwość wykorzystania różnych źródeł informacji i ICT.
"Z matematyką za pan brat" - uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Na zajęciach dzieci poznały pojęcie osi symetrii oraz wykorzystanie jej w przyrodzie: znane budowle, rośliny i zwierzęta. Stworzyły własne prace, na których to widniała oś symetrii. Jednym z kolejnych tematów było wykorzystanie matematyki w kuchni, dzieci miały za zadanie pod okiem nauczyciela upiec pierniki, musiały zważyć odpowiednie produkty, przeliczyć jednostki masy, zaplanować odpowiednie porcje itp. Kolejne zajęcia to stworzenie gry planszowej matematyczno przyrodniczej, twórczość dzieci była niesamowita a gry planszowe cieszyły się olbrzymim powodzeniem. Zajęcia Słupsk w liczbach i procentach to kolejny ciekawy temat, dzieci samodzielnie wyszukały w internecie informacje na temat Słupska, a następnie stworzyły piękne plakaty, z których to zrobiliśmy wystawę. Również przygotowaliśmy materiały do stworzenia filmu (cz. surfuję), dzieci nagrały materiały przedstawiające wykorzystanie matematyki w przyrodzie. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zaangażowaniem ze strony uczniów, dzieci entuzjastycznie podchodziły do każdych prac.

2.11 4 6 m1a2.11 4 6 m1b

2.11 4 6 m1c2.11 4 6 m1d 

prowadząca: mgr Janina Rudnik

"Serfuję"

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były zajęcia "Serfuję", z których korzystało 20 uczniów z klas IV-VI (dwie grupy po 10 uczniów).

Zajęcia miały na celu: Poznanie podstawowych zasady wykonywania i kadrowania zdjęć w plenerze i w pomieszczeniu, wykorzystywanie sprzętu komputerowego do przechowywania oraz powielania zdjęć oraz nabycie umiejętności posługiwania się programami do obróbki zdjęć: Picture Menager, Gimp. Wszystkie zadania wiązał jeden wspólny cel: nabycie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy i uzasadnianie swojego stanowiska, współpraca w grupie (odpowiedzialne pełnienie przyjętych ról), samoocena pracy własnej i innych. Uczniowie korzystali również ze zdobytej wiedzy na lekcjach oraz sprawdzianach, poznali i stosowali metody aktywizujące, stosowali technologię ICT, korzystając z różnych źródeł informacji i stosowania poznanej wiedzy w praktyce. Efektem końcowym są filmy wykonane ze zdjęć z prowadzonych zajęć i umieszczone na stronie szkoły. (zobacz)

2.11 4 6 k1a2.11 4 6 k1b

2.11 4 6 k1c2.11 4 6 k1d

prowadząca: mgr Jolanta Czarnowska

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013