linia kredki

bal 0 3

Start

Marta Dyjas

Marta Dyjas

magister pedagogiki

posiadane kwalifikacje do pracy na stanowisku:
pedagoga szkolnego we wszystkich typach szkół.

ukończone studia:
Resocjalizacja, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku,
Pomoc psychologiczna, studia podyplomowe.

ukończone kursy i szkolenia:
:: Ja umiem rozrózniać dotyk; Ośrodek Kształcenia Kadr Atena w Słupsku, Stowarzyszenie Horyzont, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Słupsku, 2006r.
:: Diagnoza i wczesna interwencja dzieci wykorzystywanych seksualnie; Fundacja Dzieci Niczyje, 2006r.
:: Skuteczne metody pracy wychowawczej; Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 2006r.
:: Skuteczne sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 2005r.
:: Stosowanie środków wychowawczych przez Sąd Rodzinny w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Postępowanie przedsadowe szkoły w zakresie przeciwdziałania demoralizacji nieletnich; Instytut Doskonalenia Nauczycieli Solidarność w Słupsku, 2005r.
:: Socjoterapia; Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizacyjnego w Warszawie filia Koszalin, 2002.
:: Kurs dla "Wychowawców placówek wypoczynku zorganizowanego", Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Wiedza w Słupsku, 2000r.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013