wakacje2019

2.12 Matematyka w praktyce

„Matematyka w praktyce – gry i zabawy logiczne”

Zad. 2.12/I-III/1

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 10 uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku, lubiących matematykę, a przede wszystkim gry i zabawy logiczne. Zajęcia były doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i zdolności, które już posiadają, kształcili wyobraźnię, logiczne myślenie, poprawili koncentrację, pamięć oraz intuicję matematyczną m.in. poprzez gry logiczne i planszowe. Samodzielnie poszukiwali różnych rozwiązań w sytuacjach problemowych, rozbudzali swoją ciekawość poznawczą i wyobraźnię, uczyli się podejmować decyzje, a co najważniejsze czerpali radość z gier z rówieśnikami. W ciągu roku szkolnego uczestnicy zapoznali się z takimi grami jak: Sudoku, Kółko i krzyżyk, Warcaby, Szachy, Digit, Rummikub. Uczniowie rozwiązywali zagadki matematyczne, krzyżówki matematyczne, bawili się w magiczne liczby, tworzyli bajki matematyczne oraz budowali bryły przy pomocy klocków magnetycznych.
Dzieci poprzez taką formę zajęć przekonały się, że matematyka to nie tylko ciężka praca, ale także zabawa.

2.12 1 3 1a2.12 1 3 1b

2.12 1 3 1c2.12 1 3 1d

prowadząca: mgr Beata Stefaniec

4.52 Angielski teatrzyk

„Warsztaty teatralne z zastosowaniem ICT”

Zad. 4.52/I-III/1
Zad. 4.52/I-III/2

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były „Warsztaty teatralne z zastosowaniem ICT”. Korzystało z nich 20 uczniów klas I-III (2 grupy po 10 osób). 

Zajęcia miały na celu rozbudzenie w uczniach zainteresowania językiem angielskim oraz przełamywanie barier językowych poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych. Efektem końcowym pracy grupy pierwszej oraz grupy drugiej było przedstawienie teatralne ”The Great Big Enormous Turnip”. Pod koniec roku szkolnego uczestnicy projektu mieli występy w SP 4, dla dzieci Przedszkoli Miejskich 31 i 25 oraz zagrali dla uczniów klas 1-3 naszej szkoły.

Przedstawienia I oraz II grupy można również obejrzeć na szkolnej stronie internetowej. (grupa1 || grupa2)

4.52 1 3 1a4.52 1 3 1b

4.52 1 3 2a4.52 1 3 2b

prowadząca: mgr Ksenia Gwardiak

 Zad. 4.52/IV-VI/1

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były zajęcia „Warsztaty teatralne z zastosowaniem ICT”. Z zajęć korzystało 20 uczniów, w dwóch grupach złożonych z 10 osób. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, grupa I spotykała się we wtorki, grupa druga w piątki.

Zajęcia miały na celu: zapoznanie uczniów z pracą aktorów oraz teatru jako instytucji kultury. Uczniowie poznali również realia epoki elżbietańskiej oraz wybrane aspekty życia społecznego. Uczniowie mieli okazję poznać Middle English, w którym tworzył William Shakespeare. Celem końcowym było przygotowanie przedstawienia "Sen Nocy Letniej". Przedstawienie dostępne jest na stronie szkoły. (zobacz)

4.52 4 6 1a4.52 4 6 1b

4.52 4 6 1c4.52 4 6 1d

prowadząca: mgr Iwona Białogońska-Karaś

3.42 Gimnastyka korekcyjna

„Gimnastyka korekcyjna"

Zad. 3.42/I-III/1
Zad. 3.42/I-III/2
Zad. 3.42/I-III/3

W I i II semestrze roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku w ramach realizacji projektu „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” prowadzone były zajęcia „Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I-III”. Korzystało z nich 18 uczniów (3 grupy po 6 osób w każdej). Zajęcia odbywały się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Zajęcia miały na celu:
- wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia, w szczególności kształtowanie umiejętności ruchowych oraz korygowanie wad postawy;
- uświadomienie dziecku jego deficytu i konsekwencji wynikających z wystąpienia wady postawy;
- wyeliminowanie kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych uczestnictwem w zajęciach korekcyjnych;
- uświadomienie przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy;
- opanowanie umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych i globalnych oraz rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych;
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
- wyrabianie wytrwałości posturalnej;
- utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w różnych warunkach życia codziennego, bez udziału świadomości;
- wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka.

3.42 1 3 1a3.42 1 3 1b

3.42 1 3 1c3.42 1 3 1d

3.42 1 3 1e3.42 1 3 1f

prowadząca: mgr Małgorzata Łapińska-Wencławska

Zad. 3.42/I-III/4
Zad. 3.42/I-III/5
Zad. 3.42/I-III/6

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku w ramach realizacji projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” prowadzone były zajęcia „Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I-III”. Korzystało z nich 18 uczniów (3 grupy po 6 osób w każdej). Zajęcia odbywały się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Zajęcia miały na celu:
- wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia, w szczególności kształtowanie umiejętności ruchowych oraz korygowanie wad postawy;
- uświadomienie przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy;
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
- wyrabianie wytrwałości posturalnej.

3.42 1 3 2a3.42 1 3 2b

3.42 1 3 2c3.42 1 3 2d

3.42 1 3 2e3.42 1 3 2f

prowadząca: mgr Joanna Domaszk

3.39 Terapia pedagogiczna

"Terapia pedagogiczna"

Zad. 3.39/I-III/1
Zad. 3.39/I-III/2
Zad. 3.39/I-III/3

W ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” w naszej szkole odbywały się zajęcia terapii pedagogicznej w 3 grupach. Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas I (prowadzenie p.Grażyna Krupiarz), klas II (prowadzenie p.Izabela Płaczkiewicz, klas III (prowadzenie p.Irena Dwulit–Czerwonka). Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w okresie od listopada do czerwca. W tym czasie zrealizowano 30 godzin.

Celem zajęć było m.in. stymulowanie ogólnego rozwoju uczniów, usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych, przezwyciężanie trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, minimalizowanie napięć emocjonalnych i wzmacnianie koncentracji uwagi, wdrażanie do samodzielnej pracy, utrwalanie podstawowych zasad ortograficznych. Stosowano różnorodne metody wspierające terapię, wykorzystywano pomoce zakupione w ramach projektu. Po roku pracy dzieci stały się bardziej aktywne, skoncentrowane na zadaniu, samodzielne i pewne siebie.

3.39 1 3 1a3.39 1 3 1b

3.39 1 3 1c3.39 1 3 1d

3.39 1 3 1e3.39 1 3 1f

prowadząca: mgr Grażyna Krupiarz
prowadząca: mgr Izabela Płaczkiewicz
prowadząca: Irena Dwulit-Czerwonka

2.16 Kodowanie

„Kodowanie dla uczniów klas I-VI”

Zad. 2.16/I-III/1

W roku szkolnym 2016/2017 prowadziłam zajęcia „Kodowanie dla uczniów klas I-III”. Korzystało z nich 10 uczniów naszej szkoły z klas młodszych.
Celem zajęć było wprowadzenie od klas pierwszych nauki podstaw programowania za pomocą języka Baltie, by rozwijać kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia.

Dzieci na zajęciach wykorzystywały program Baltie do utrwalania znajomości ortografii oraz zdobytych w I semestrze umiejętności samodzielnego szukania potrzebnych przedmiotów w różnych bankach przedmiotów, kopiowania, zastępowania, usuwania przedmiotów; rozwijania umiejętności rozwiązywania zadań z matematyki, budowania trudniejszych scen w programie Baltie, wybierając przedmioty z różnych banków przedmiotów - w tym scen symetrycznych i sterowania czarodziejem (do przodu, w lewo, w prawo), klikając odpowiednie przyciski.
Ponadto udział w tych zajęciach dawał uczniom możliwości odniesienia sukcesu m.in. poprzez samodzielne stworzenie scenek zgodnie z instrukcją, spełniających określone warunki, czy pisząc pierwsze krótkie programy, a także rozwijały kompetencje społeczne dzieci.

2.16 1 3 1a2.16 1 3 1b

2.16 1 3 1c2.16 1 3 1d

prowadząca: mgr Beata Kostrzewa

Zad. 2.16/IV-VI/1

W roku szkolnym 2016/2017 jeden raz w tygodniu prowadzone były zajęcia z kodowania. Korzystało z nich 10 uczniów z klas czwartych.
Zajęcia miały na celu: Rozbudzenie i rozwijanie potencjału kodowania u dzieci oraz rozwijanie kompetencji i umiejętności niezbędnych do życia w cyfrowym świecie. Poznanie przez uczniów środowiska programistycznego scratch. Tworzenie w tym środowisku prostych gier i quizów. Wzajemną pomoc przy rozwiązywaniu powstających problemów. Wymianę zdobytej wiedzy i umiejętności. Zainteresowanie uczniów zajęciami robotyki, poprzez samodzielnie złożenie robotów mBot a następnie naukę sterowania nimi w środowisku scratch. Po zajęciach uczniowie nabyli umiejętności programowania robota mBot.

2.16 4 6 1a2.16 4 6 1b

2.16 4 6 1c2.16 4 6 1d

prowadząca: mgr Jolanta Czarnowska

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013