linia kredki

bal 0 3

Start

Jolanta Czarnowska

Jolanta Czarnowska

magister fizyki, nauczyciel dyplomowany

posiadane kwalifikacje do nauczania:
fizyki we wszystkich typach szkół,
informatyki we wszystkich typach szkół
matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach.

ukończone studia:
Fizyka, specjalność nauczycielska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku,
Informatyka, studia podyplomowe, Uniwersytet Gdański,
Edukacja Informatyczna dla Szkolnych Koordynatorów Technologii Informacyjnej, studia podyplomowe, Uniwersytet Wrocławski,
Matematyka z informatyką, studia podyplomowe, Uniwersytet Szczeciński.

ukończone kursy doskonalące:
:: Administrator szkolnej pracowni internetowej - moduł I i II.
:: Skuteczne metody pracy wychowawczej.
:: Kierownik wycieczek szkolnych.
:: Inteligencja emocjonalna.
:: Szkolenie uzupełniające z zakresu ratownictwa przedmedycznego.

publikacje:
www.menis.pl
Innowacja przyrodniczo-informatyczna "Ochrona środowiska naturalnego regionu słupskiego".
"Formy ochrony przyrody w Polsce",
przykładowy scenariusz zajęć.

inne działania:
Administrowanie szkolną stroną internetową.
Administrowanie i szkolenie nauczycieli w prowadzeniu e-dziennika Librus.
Wprowadzanie i pobieranie wyników próbnych testów szóstoklasistów.
Opieka nad działalnością Samorządu Uczniowskiego klas 4-6.
Tworzenie i wydruk dyplomów, zaproszeń i innych druków okolicznościowych.
Pomoc przy drukowaniu świadectw szkolnych klas 4-6

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013