Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Dzienny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej

Dzienny rozkład zajęć w świetlicy
SP-8 w Słupsku

700 - 800

 • schodzenie się dzieci.
 • rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
 • gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zgodne z wyborem własnym dzieci.
 • przygotowanie do zajęć lekcyjnych.

800 - 1100

 • zapewnienie opieki potrzebującym uczniom np. podczas absencji nauczycieli, nieuczęszczającym na basen, religię ,pełnienie roli opiekuna w drodze na i z basenu- wg planu zajęć treningów i lekcji na rok szkolny 2015/16 oraz planu pracy nauczycieli świetlicy.
 • gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zgodne z wyborem własnym dzieci.

1100 - 1200

 • schodzenie się dzieci po zajęciach lekcyjnych.
 • odpoczynek i zabawy dowolne.
 • obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów.

1200 - 1430

 • schodzenie się dzieci po zajęciach lekcyjnych.
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli świetlicy.
 • zajęcia dydaktyczne w ramach świetlicy tematycznej.
 • odrabianie zadań domowych.
 • gry i zabawy na powietrzu.
 • zajęcia okolicznościowe.
 • zabawy integracyjne.
 • zajęcia plastyczne przygotowujące dzieci do udziału w konkursach.
 • konkursy/quizy/zagadki/rebusy.
 • obiad

1430 - 1700

 • zabawy dowolne wg zainteresowań.
 • różne formy pracy z książką.
 • oglądanie bajek.
 • słuchanie bajek i piosenek.
 • porządkowanie gier i zabawek.
 • rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ JEST DOKUMENTEM PODLEGAJĄCYM MODYFIKACJOM ZGODNIE Z AKTYWNOŚCIĄ I ZAINTERESOWANIAMI DZIECI.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013