wielkanoc www

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku

7 października 2016r. odbyło się zebranie założycielskie, na którym podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia, zapoznano się z projektem Statutu, wybrano komitet założycielski, zarząd stowarzyszenia i komisję rewizyjną.

I. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Współdziałanie ze Szkołą Podstawową nr 8 w Słupsku oraz udzielanie wszechstronnej opieki i pomocy Szkole,
  2. Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, projektów krajowych oraz od sponsorów na realizacje inicjatyw służących dobru uczniów, ich rodziców, nauczycieli, mieszkańców Słupska.
  3. Wspieranie kształtowania postaw młodzieży, wpajania i rozwijania patriotyzmu, szacunku dla wiedzy, pracy i prawdy,
  4. Utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia, nauczycielami i wychowankami Szkoły,
  5. Inicjowanie i prowadzenie akcji ogólnospołecznych związanych z oświatą, kulturą fizyczną i ekologią, wszechstronna pomoc uczniom potrzebującym i uzdolnionym,
  6. Działanie na rzecz oprawy infrastruktury rekreacyjno-dydaktycznej,
  7. Działalność na rzecz propagowania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  8. Działanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  9. Działanie na rzecz pomocy finansowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej.
  10. Działanie na rzecz kultury i sztuki.

II. Zarząd Stowarzyszenia:

Jolanta Czarnowska - prezes
Iwona Białogońska-Karaś - wiceprezes
JaninaRudnik - skarbnik 

III. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Marta Dyjas - przewodnicząca KR
Beata Kostrzewa - członek KR
Dorota Sykuła - członek KR

IV. Statut Stowarzyszenia: statut

V. Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia: wniosek

VI. Numer KRS: 0000650723

6 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Gdańsku dokonał rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym

VII. REGON 366020803 oraz NIP 8393187990

VIII. Nr konta bankowego:

BGŻ BNP Paribas
52 1600 1462 1836 6698 5000 0001
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku

IX. Kontakt e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013