wielkanoc www

Program matematyczny "Bąbel" IBN

ibeProgram Matematyczny „Bąbel" IBE zainicjowany został przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie we współpracy z Samorządem Miasta Słupsk oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Ma na celu trwałą zmianę metod nauczania matematyki i podniesienie poziomu nauczania matematyki na I i II etapie edukacyjnym.
Matematyczny „Bąbel" IBE to zespół działań wspierających szkoły w nauczaniu matematyki. W jego ramach nauczyciele nie tylko zmienią dotychczasowe podejście do pracy i poznają nowe metody nauczania matematyki, ale także nawiążą lepszą współpracę między sobą. Mogą podnieść poziom nauczania dzieci, oferując zajęcia, które bardziej angażują podopiecznych, poprzez metody pobudzające aktywność dzieci, pozwalające im zdobywać odwagę do stawiania czoła nowym zadaniom, pomagające lepiej rozwinąć umiejętności matematyczne uczniów. W programie weźmie udział 32 nauczycieli.
Ważnym elementem „bąbla" jest pomoc ekspertów IBE: matematyków i psychologów w zdiagnozowanych i wymagających zmiany obszarach.
W programie od września do grudnia 2015 r. udział w ramach pilotażu wezmą słupskie szkoły podstawowe (tj. SP 1, SP2, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9) na poziomie klas I – III i IV – VI , a w 2016 r. opieką IBE zostaną objęte wszystkie szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013