wielkanoc www

Projekt unijny „Praktyka bez wad - nowa jakość w kształceniu nauczycieli"

praktykabezwadProjekt unijny „Praktyka bez wad - nowa jakość w kształceniu nauczycieli" realizowany jest w naszej szkole od 1.10.2011r. do 30.06.2015r. Służy on między innymi wypracowaniu stałego kontaktu oraz współpracy Akademii Pomorskiej ze szkołami słupskimi i opiekunami praktyk.

Program ten został stworzony z myślą o studentach pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej uczących się w Akademii Pomorskiej w Słupsku, ich nauczycielach-opiekunach oraz koordynatorach praktyk.
Praktyki odbywające się w naszej szkole są okazją do zdobycia doświadczeń i prowadzą do zyskania większej samowiedzy pedagogicznej przez studentów. Studenci mają okazję po raz pierwszy wejść w rzeczywistą relację z uczniami oraz sprawdzić siebie w roli nauczyciela.
Studenci, nauczyciele-opiekunowie praktyk oraz koordynator ze strony uczelni stale ze sobą współpracują, dzielą się wiedzą i doświadczeniem, by osiągnąć wspólny cel - przygotowanie do zawodu nauczyciela.
W projekcie „Praktyka bez wad- nowa jakość w kształceniu nauczycieli" w naszej szkole bierze udział 5 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Więcej informacji na stronie Akademii Pomorskiej

opracowała: Małgorzata Łapińska-Wencławska

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013