Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

ZDALNA SZKOŁA - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ststemi kształcenia zdalnego

Informujemy, że w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Miasto Słupsk za sumę 99 900 zł zakupiło 45 laptopów używanych.
Nasza szkoła otrzymała 3 takie laptopy z oprogramowaniem z 2 letnią gwarancją.
Laptopy będą wykorzystane do wzmocnienia pracy związanej ze zdalnym nauczaniem w naszej szkole.

plakat

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsku.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-11

Strona internetowa http://sp8.slupsk.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zdjęcia nie posiadaja pełnych opisów alternatywnych;
  • Część dokumentów w PDF nie jest dostępna cyfrowo;
  • Brak mapy serwisu;
  • Część artykułów na stronie nie posiada poprawnej struktury;
  • Nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

Powody wyłączenia:

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-07-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Trwają pracę nad zapewnieniem pełnej dostępności cyfrowej strony http://sp8.slupsk.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Malinowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 791 223 893. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

----------

Matematyka inaczej - zajęcia z projektu mBanku

mfundacjaGeoplany, klocki Lego, krążki do kodowania to tylko część pomocy, które zostały zakupione z funduszy pozyskanych od mBanku w ramach projektu MATEMATYKA INACZEJ. Są one wykorzystywane na zajęciach warsztatowych odbywających się cyklicznie w naszej szkole. 

Czytaj więcej...

Rekomendacje w sprawie wycieczek szkolnych

W związku z poniższą rekomendacją Kuratorium Oświaty w sprawie wycieczek szkolnych informujemy, że odwołujemy wszystkie najbliższe wyjścia i wycieczki szkolne.
O zmianach będziemy informować na bieżąco.

---------

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego
W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.

  Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

Podziękowanie dla F.P.U.H Rogalik

logoDyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku składa serdeczne podziękowania Państwu Danucie i Tomaszowi Maksajda z F.P.U.H Rogalikza przygotowanie okazałych tortów na Jubileusz 30-lecia naszej szkoły.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013