Rady pedagogiczne

  • Drukuj
Kalendarz rad pedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020
     
29 sierpnia 2019 r.   rada pedagogiczna inauguracyjna
10 września 2019 r.   rada pedagogiczna zatwierdzająca plan nadzoru, program wychowawczo-profilaktyczny
29 listopada 2019 r.    rada pedagogiczna
 28 stycznia 2020 r.
  rada pedagogiczna klasyfikacyjna
(klasyfikacja klas 1-8 za I semestr roku szkolnego 2019/2020)
4 lutego 2020 r.   rada pedagogiczna podsumowująca I semestr
marzec 2020 r.   rada pedagogiczna opiniująca budżet na 2020/2021
kwiecień 2020 r.   rada pedagogiczna opiniująca arkusz organizacyjny roku szkolnego 2020/2021
 23 czerwca 2020 r.
  rada pedagogiczna klasyfikacyjna
(klasyfikacja klas 1-8 za rok szkolny 2019/2020)
30 czerwca 2020r.   rada pedagogiczna podsumowująca II semestr
Uwaga: Rady pedagogiczne mogą być zwoływane również doraźnie!