Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

ZDALNA SZKOŁA - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ststemi kształcenia zdalnego

Informujemy, że w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Miasto Słupsk za sumę 99 900 zł zakupiło 45 laptopów używanych.
Nasza szkoła otrzymała 3 takie laptopy z oprogramowaniem z 2 letnią gwarancją.
Laptopy będą wykorzystane do wzmocnienia pracy związanej ze zdalnym nauczaniem w naszej szkole.

plakat

Deklaracja dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zdjęcia nie posiadaja pełnych opisów alternatywnych;
  • Część dokumentów w PDF nie jest dostępna cyfrowo;
  • Brak mapy serwisu;
  • Część artykułów na stronie nie posiada poprawnej struktury;
  • Nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

Powody wyłączenia:

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.
Trwają prace nad przygotowaniem nowej strony internetowej.

Matematyka inaczej - zajęcia z projektu mBanku

mfundacjaGeoplany, klocki Lego, krążki do kodowania to tylko część pomocy, które zostały zakupione z funduszy pozyskanych od mBanku w ramach projektu MATEMATYKA INACZEJ. Są one wykorzystywane na zajęciach warsztatowych odbywających się cyklicznie w naszej szkole. 

Czytaj więcej...

Rekomendacje w sprawie wycieczek szkolnych

W związku z poniższą rekomendacją Kuratorium Oświaty w sprawie wycieczek szkolnych informujemy, że odwołujemy wszystkie najbliższe wyjścia i wycieczki szkolne.
O zmianach będziemy informować na bieżąco.

---------

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego
W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.

  Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

Podziękowanie dla F.P.U.H Rogalik

logoDyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku składa serdeczne podziękowania Państwu Danucie i Tomaszowi Maksajda z F.P.U.H Rogalikza przygotowanie okazałych tortów na Jubileusz 30-lecia naszej szkoły.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013