wakacje2019

Rekrutacja do klas pierwszych

Informacje dla Rodziców przyszłych pierwszoklasistów
w roku szkolnym 2019/2020

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska (zarządzenie)
 2. Instrukcja dla Rodziców przyszłych pierwszoklasistów (instrukcja)
 3. Elektroniczna rekrutacja (zobacz)
 4. Karta woli zapisu dziecka do klasy 0 (karta0)
 5. Karta woli zapisu dziecka do klasy 1 (karta1)
 6. Oświadczenie rodziców o przetwarzaniu danych ich dziecka (zobacz)
 7. Informacja o klasie sportowej o profilu pływanie (zobacz)
 8. Kryteria dotyczące kandydatów do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe (zobacz)
 9. Oświadczenie rodziców kandydata do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe (zobacz)
 10. Wykaz ulic należących do rejonu SP-8 w Słupsku (zobacz)

Wyprawki szkolne uczniów klasy 0 oraz klas I
w roku szkolnym 2018/2019

klasa 0  || klasa 1A, 1C, 1D || klasa 1B


Aktualny wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym
2018/2019

Podręczniki do klas 1 - 3

Podręczniki do klas 4 - 8

 

Wykaz podręczników dla uczniów klas 4-8

Podajemy wykaz podręczników 
dla uczniów klas 4 - 8
w roku szkolnym 2018/2019

Wszystkie przedmiotowe podręczniki w ramach dotacji MEN uczniowie otrzymują w szkole BEZPŁATNIE

klasa 4

RELIGIA (zakupują rodzice)

"Jestem chrześcijaninem" podręcznik
ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak 

 Wydawca: św. Wojciech, Poznań
nr dopuszczenia
: AZ-21-01/10/P0-1/11


 klasa 5

RELIGIA (zakupują rodzice)

"Wierzę w Boga"  podręcznik

Wydawca: św. Wojciech, Poznań
nr dopuszczenia


klasa 6

RELIGIA (zakupują rodzice)

"Przemienieni przez Boga"  podręcznik
seria Drogi Przymierza Z. Marek, A. Walulik 

Wydawca: WAM od 2014
nr dopuszczenia: AZ-23-01/10-KR-1/14


klasa 7

RELIGIA (zakupują rodzice)

"Spotkanie ze słowem" podręcznik
ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak 

Wydawca: św. Wojciech, Poznań
nr dopuszczenia: AZ-31-01/10/P0-1/11

Dokumenty obowiązujące w SP-8

 • Oświadczenie rodziców kandydata do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe ||
 • Kryteria dotyczące kandydatów do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe 
 • Deklaracja przyjęcia ucznia do SP-8   || 

 Inne dokumenty


świetlica szkolna

 • Dekaracja zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ||
 • Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej   || 
 • Zgoda na przetwarzanie danych  || 
 • Regulamin pracy świetlicy  || 

Wykaz podręczników dla uczniów klas 1-3

Podajemy wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych
dla uczniów klas 1- 3
na rok szkolny 2018/2019

Wszystkie przedmiotowe podręczniki w ramach dotacji MEN uczniowie otrzymują w szkole BEZPŁATNIE


klasa 1

RELIGIA (zakupują rodzice)

"Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa" - podręcznik i zeszyt ucznia
(W. Kubik, T. Czarnecka)

Wydawnictwo WAM od 2011
nr dopuszczenia podręcznika AZ-11-01/10-KR-1/11


klasy 2

RELIGIA (zakupują rodzice)

 "Kochamy Pana Jezusa" podręcznik i zeszyt ucznia
(W. Kubik)

Wydawnictwo WAM od 2012r.
nr dopuszczenia podręcznika AZ-21-01/10-KR-1/12


klasy 3

RELIGIA (zakupują rodzice)

"Przyjmujemy Pana Jezusa" podręcznik (bez ćwiczeń)
(W. Kubik)

Wydawnictwo WAM od 2012r.
Nr dopuszczenia podręcznika:
AZ-13-01/10-KR-14/13


 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013