Zajęcia sportowe w klasach 1-6

Zajęcia sportowe prowadzone nieodpłatnie w ramach godzin z tzw. Karty nauczyciela

Gimnastyka korekcyjna
sala gimnastyczna w Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej

prowadzący dzień godzina
Joanna Domaszk wtorek
czwartek
1220 - 1305
Małgorzata Łapińska-Wencławska środa
czwartek
1310 - 1355
Mariola Ostrowska wtorek
środa
1310 - 1355
1540 - 1625

Zajęcia sportowe

lp. nazwa zajęć termin sala prowadzący
1. Zajęcia rekreacyjno-sportowe
dla dziewcząt (siatkówka) z klas 2

wtorek
1540 - 1625
czwartek

1310 - 1355

mała sala
gimnastyczna
Beata Bąk
2. Zajęcia z zakresu piłki nożnej
dla chłopców i dziewcząt z klas 4-6
wtorek
1540 - 1710
duża sala
gimnastyczna
Robert Bąk
3. Zajęcia rekreacyjno-sportowe "Gry i zabawy sportowe" dla uczniów klas 1-3 sobota
900 - 1400
(1 raz w miesiącu)
duża sala
gimnastyczna
Iwona Dudkowska-Juzwa
4. Pływanie rekreacyjno-sportowe
w klasach 1-3
(uczniowie bez umiejętności pływania)
pływalnia
SOSiR
(brodzik)
Dariusz Grondziewski
5. Pływanie rekreacyjno-sportowe
w klasach 1-3
(uczniowie umiejący pływać)
pływalnia
SOSiR
(duży basen)
6. Pływanie rekreacyjno-sportowe
w klasach 1-3
(uczniowie bez umiejętności pływania)
pływalnia
SOSiR
(brodzik)
Maciej Kowalewski
7. Pływanie rekreacyjno-sportowe
w klasach 1-3
(uczniowie umiejący pływać)
pływalnia
SOSiR
(duży basen)
8. Zajęcia z piłki siatkowej dziewcząt
z klas 3
poniedziałek
czwartek
1400 - 1445
 duża sala Marek Ledeman
10. Zajęcia z piłki koszykowej chłopców
z klas 4-6

poniedziałek
1400 - 1530

hala
Gryfia
Przemysław Słapik

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013