Zajęcia pozalekcyjne klas 1-3

Zajęcia pozalekcyjne
prowadzone nieodpłatnie  w ramach godzin z tzw. Karty nauczyciela

dla uczniów klas 1 - 3
w roku szkolnym 2016/2017

lp. nazwa zajęć termin
sala prowadzący
 1.  Dodatkowy język angielski
dla uczniów klasy 3d
środa
1115 - 1200
222 Iwona Białogońska-Karaś
2. Koło plastyczne
dla uczniów klas 1-3 (KIPU)
poniedziałek
1210 - 1255
315 Jadwiga Bownik
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla uczniów klasy 3e (KIPU)
 poniedziałek
1115 - 1200
4. Koło miłośników książki
dla uczniów klas 1-3
    Joanna Chmara
5. Biblioterapia
dla uczniów klas 1-3
   
 6.  Gimnastyka korekcyjna wtorek
czwartek
1220 - 1305 
sala
w poradni pp 
Joanna
Domaszk
 7. Zajęcia dydaktyczno-wywrównawcze
dla uczniów klas 3a, 3c, 3d (KIPU)

piątek
1215 - 1300

222 Irena Dwulit-Czerwonka
 8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 3 (KIPU) piątek
1115 - 1215
 9. Dodatkowy język angielski
dla uczniów klasy 3b
poniedziałek
1210 - 1255
221 Ksenia 
Gwardiak 
10. Dodatkowy język angielski
dla uczniów klasy 2d
środa
1210 - 1255
11. Koło języka angielskiego
dla uczniów klas 3
środa
1310 - 1300
301 Anna Kareh
12. Koło religijne
dla uczniów klas 3
czwartek
1110 - 1225
216 Aleksandra Kolman
13. "Łamigłówki mądrej główki" dla uczniów klas 1
wtorek
1115 - 1200
217
 Beata Kostrzewa
14.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla uczniów klasy 1
poniedziałek
1115 - 1200
15. Szachy
dla uczniów klas 1-3
poniedziałek
1210 - 1255
 215 Jacek Kostrzewa 
16. Koło turystyczno-ekologiczne "Orliki"
wtorek
1210 - 1255
17. "Słupsk - moja mała Ojczyzna"
(zajęcia dla dzieci ze świetlicy)
 środa
1110 - 1210
103 Elżbieta Koszela
18. "Zaczarowane karteczki" - czytanie bajek, baśni oraz najnowszych opowiadań dla dzieci połączone z zajęciami plastycznymi
(zajęcia dla dzieci ze świetlicy)
piątek
1110 - 1210
 107
(świetlica)
19. Koło ortograficzne
dla uczniów klas
wtorek
1500 - 1545
317 Grażyna Krupiarz
20. Projekt "Kodujemy, tajniki Scratcha poznajemy"
dla uczniów klas 3
 środa
1445 - 15300
201
21. Gimnastyka korekcyjna  środa
czwartek
1310 - 1355
sala
w poradni pp 
Małgorzata
Łapińska-Wencławska
22. Koło plastyczno-techniczne
(zajęcia dla dzieci ze świetlicy)
    Agnieszka Michońska
23. Origami
dla uczniów klas 1-3
   
24. Gimnastyka korekcyjna

wtorek
1310 - 1355
środa
1540 - 1625

sala
w poradni
pp 
Mariola
Ostrowska
25. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów klas 2
poniedziałek
1200 - 1300
214 Izabela Płaczkiewicz
26. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów klas 1-2
środa
1200 - 1300
27. Zespół wokalno-instrumentalny "Słoneczka"
dla uczniów klas 1-3
czwartek
piątek

1210 - 1255
322 Iwona Sazon
28. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla uczniów klas 2d, 2e i 2f (KIPU)
czwartek
1210 - 1255
103 Beata Stefaniec
29. Biblioterapia
dla uczniów klas 1-3
wtorek
1310 - 1355
203
(biblioteka)
Anna Sowicz
30. Trening umiejętności prospołecznych
dla uczniów klas 1-3 (KIPU)
środa
1210 - 1310
wolna sala lekcyjna Dorota Sykuła
31.  "Młody Pitagoras" zajęcia rozwijające
uzdolnienia matematyczne
dla uczniów klas 2 (KIPU)
poniedziałek
1210 - 1255 
 321 Beata Tęsna
32. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla uczniów klas 2a i 2b (KIPU)
wtorek
1210 - 1255
33. "Młody Pitagoras" zajęcia rozwijające
uzdolnienia matematyczne
dla uczniów klas 3 (KIPU)
środa
1321 - 1355
 314 Teresa Żabińska 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013