Zajęcia pozalekcyjne klas 1-3

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1 - 3
(prowadzone nieodpłatnie)

 wynikające z zadań statutowych szkoły,
uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów
klas I – VII w roku szkolnym 2017/2018
(Art.42 ust.2 pkt2)

lp. nazwa zajęć termin
sala prowadzący
 1.  "Mindfulnes"
dla uczniów klas 1-3
wtorek
1300 - 1345
222  Iwona Białogońska-Karaś 
2. Drużyna ZHP "Iskierki"
dla uczniów klas 4-7
wtorek
170 - 1830
3. Koło plastyczne
dla uczniów klas 1-3 (KIPU)
poniedziałek
1210 - 1255
315 Jadwiga Bownik
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla uczniów klasy 3e (KIPU)
 poniedziałek
1115 - 1200
5. Wspomaganie w rozwoju edukacyjnym
uczniów klas 1-3
wg potrzeb uczniów 203
biblioteka
szkolna 
Joanna Chmara
 6.  Koło matematyczne
dla uczniów klas 1-3
czwartek
1300 - 1345
313 Joanna
Domaszk
7. Zajęcia wspierające
ucznia klasy 3c
wtorek
1400 - 1445
8. Zajęcia rekreacyjno-sportowe
dla uczniów świetlicy
wtorek
1200 - 1400
sala zabaw Iwona Dudkowska-Juzwa
9. "Plastyczne podróże po literaturze"
zajęcia świetlicowe
czwartek
800 - 845
piątek
1300 - 1345
317 Irena Dwulit-Czerwonka  
10. "Klub Młodych Europejczyków"
dla uczniów klas 1
poniedziałek
1210 - 1255
221 Alicja
Jaroszewicz-Sycz
11. Zabawa w teatr
dla uczniów klas 1
środa
1210 - 1255
12. Zajęcia kulturoznawcze
dla uczniów klas 3
wtorek
800 - 845
301 Anna
Kareh
13. Koło języka angielskiego
dla uczniów klas 3
14. Koło religijne
dla uczniów klas 3
poniedziałek
1120 - 1205
322 Aleksandra Kolman
15. "Łamigłówki mądrej główki"
dla uczniów klas 2
wtorek
1210 - 1255
217
 Beata Kostrzewa
16.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla uczniów klas 2
piątek
1120 - 1205
17. Szachy
dla uczniów klas 1-3
poniedziałek
1210 - 1255
101 Jacek Kostrzewa 
18. "Z logiką na TY"
dla uczniów klasy 3d
poniedziałek
1120 - 1205
215
19.
"MegaMisja"
(zajęcia z projektu dla dzieci ze świetlicy)

środa
1210 - 1255
317
Elżbieta Koszela
Grażyna Krupiarz
20. Zajęcia świetlicowe dla uczniów mających trudności w nauce oraz zwiekszające szanse edukacyjne uczniów zdolnych
wtorek
1100 - 1200
czwartek

1200 - 1300
217 Małgorzata
Łapińska-Wencławska
21. Gry i zabawy z elementami socjoterapii
(zajęcia dla dzieci ze świetlicy)
wtorek
1300 - 1345 
110 Agnieszka Michońska
22. "Origami"
dla uczniów klas 3
piątek
1115 - 1200 
23. "Młody badacz"
dla uczniów klasy 1c

poniedziałek
1210 - 1255

213 Mariola
Ostrowska
24.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (konsultacje)
dla uczniów klasy 1c
środa
1210 - 1255
25. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (KIPU)
dla uczniów klas 2
wtorek
1210 - 1255
214 Izabela Płaczkiewicz
26. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów klas 3
środa
1210 - 1255
27. Zespół wokalno-instrumentalny "Słoneczka"
dla uczniów klas 1-3
czwartek
piątek
1210 - 1255
322 Iwona
Sazon
28. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (KIPU)
dla uczniów klas 3d, 3e i 3f
wtorek
1210 - 1255
316 Beata Stefaniec
29. "Pierwsza pomoc"
dla uczniów klas 1
poniedziałek
1210 - 1255
315
30. Wspomaganie w rozwoju edukacyjnym
uczniów klas 1-3
wg potrzeb uczniów 203
biblioteka
szkolna
Anna
Sowicz
31. Trening umiejętności prospołecznych (KIPU)
dla uczniów klas 3-4
środa
1350 - 1435
217 Dorota Sykuła
32. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów klas 1
poniedziałek
1210 - 1255 
 321 Beata
Tęsna
33. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (KIPU)
dla uczniów klas 3a i 3b
środa
1300 - 1345
34. "Gry i zabawy ruchowo-językowe"
dla uczniów klas 1-3
środa
1321 - 1355
119 Joanna
Wrzołek
 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013