Zajęcia pozalekcyjne klas 4-6

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 4 - 7
(prowadzone nieodpłatnie)

 wynikające z zadań statutowych szkoły,
uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów
klas I – VII w roku szkolnym 2017/2018
(Art.42 ust.2 pkt2)

lp. nazwa zajęć termin
sala prowadzący
1. Koło plastyczne
dla uczniów klas 4-7
środa
1350 - 1525
408 Anna
Bajer
2. Drużyna ZHP "Iskierki"
dla uczniów klas 4-7
wtorek
1700 - 1830
222 Iwona Białogońska-Karaś
3. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
z języka polskiego (KIPU)
dla uczniów klasy 6a, 7a
piątek
1350 - 1435
309 Wioletta Brzęcka
4. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
z języka polskiego dla uczniów klasy 4a i 5a (KIPU)
piątek
1440 - 1525
5. Wspomaganie w rozwoju edukacyjnym
dla uczniów klas 4-7
 wg potrzeb
uczniów
203
biblioteka
szkolna
Joanna
Chmara
6. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematyczno-informatycznie z elementami fizyki
dla uczniów klas 7

wtorek
1530 - 1700
(co dwa tygodnie)

201
403
Jolanta Czarnowska 
7. Koło informatyczne
dla uczniów klas 5-7
201
8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody
dla uczniów klas 4-6
czwartek
800 - 845
410 Żaneta
Dąbrowska
9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii
dla uczniów klas 7
wtorek
800 - 845
10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla uczniów klas 4-7
czwartek
1440 - 1525
301 Ksenia
Gwardiak
11. Zespół wokalny "Tęcza" dla uczniów klas 4-7 czwartek
1440 - 1615
408 Joanna Kaczmarska
12. Koło religijne
dla uczniów klas 4
piątek
1300 - 1345
216 Aleksandra
Kolman
13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
(konsultacje)
z przyrody (KIPU)
dla uczniów klas 4-6 
wtorek
1350 - 1435
303  Bożena Kozłowska 
14. Koło biologiczne
dla uczniów klas 7
wtorek
1440 - 1525
15. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
(konsultacje)
z matematyki (KIPU)
dla uczniów z klasy 4e, 5c

wtorek
800 - 845
1300 - 1345

310 Ewa
Lipnicka
16. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
(konsultacje)
z matematyki (KIPU)
dla uczniów z klasy 6b, 6c, 6d
poniedziałek
800 - 845
 17. Tok indywidualny z matematyki
w klasie 4e
wtorek
1300 - 1345
403 Agnieszka
Machalewska
18. Koło informatyczno-techniczne
(w tym przygotowanie uczniów klas 4-6 do uzyskania karty rowerowej jako priorytet)
(konsultacje) 
poniedziałek
1440 - 1615
003/201 Agnieszka Matusiuk-Dwulit
19. Koło dziennikarskie
dla uczniów klas 4-7
poniedziałek
1450 - 1535
308 Aleksandra Minda
20.

Koło dziennikarskie
dla uczniów klas 4-7

 poniedziałek
800 - 8.45
 411 Janina Rudnik
21. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
(konsultacje)
z matematyki (KIPU)
dla uczniów z klasy 4-7
piątek
1300 - 1345
 411 Janina Rudnik
 22. Zajęcia dla uczniów z klas 7 uzdolnionych językowo
(konsultacje)
czwartek
1440 - 1525
208 Jolanta
Targańska-Kot
23. Koło historyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównwcze (KIPU) dla uczniów z klas 4-6 środa
1440 - 1525
209  Przemysław Skrzypiec 
24. Projekt "Żołnierze Armii Krajowej" wtorek
800 - 845
25. Wspomaganie w rozwoju edukacyjnym
uczniów z klas 4-7
 wg potrzeb
uczniów
203
biblioteka
szkolna

Anna
Sowicz 
26.  Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i emocjonalne
dla uczniów klas 5-7
wtorek
1530 - 1645
209 Dorota
Sykuła
27. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
dla uczniów z 4d, 5a, 6a i 7a
wtorek
800 - 845
czwartek
1350 - 1435
307  Grażyna Szczęch 
28. Tok indywidualny z matematyki
w klasie 7a 
poniedziałek
800 - 845
29. Koło biblijne
dla uczniów z klas 5
piątek
850 - 935
401 Danuta Świąder
30. Koło wiedzy religijnej dla uczniów z klas 6
poniedziałek
800 - 935
31.  Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
z języka polskiego
dla uczniów z klas 4d, 6d (co dwa tyg.)
wtorek
800 - 845
 407  Beata Świątek 
32.  Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
z języka polskiego
dla uczniów z klas 5c, 7b (co dwa tyg.)
poniedziałek
1350 - 1435
środa
1300 - 1345
33. Koło języka rosyjskiego
dla uczniów klas 4-7
czwartek
1300 - 1345
308 Anna Wołczuk
34. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (konsultacje)
dla uczniów klas 4-7

poniedziałek
800 - 845

209 
35. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
z języka polskiego dla uczniów z klasy 5b i 6b (co dwa tyg.)

poniedziałek
800 - 845

208
Dorota
Zach

 36. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
z języka polskiego dla uczniów z klasy 4a i 4b (co dwa tyg.)
piątek
800 - 845

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013