Zajęcia pozalekcyjne klas 4-6

Zajęcia pozalekcyjne
prowadzone nieodpłatnie  w ramach godzin z tzw. Karty nauczyciela

dla uczniów klas 4 - 6
w roku szkolnym 2016/2017

lp. nazwa zajęć termin
sala prowadzący
1.

Koło plastyczne dla uczniów klas 4-6 (więcej)

wtorek
1450 - 1625
403 Anna Bajer
2.

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w klasie 5a (klasa językowa)

piątek
1310 - 1355 
403 Iwona Białogońska-Karaś
3. Prowadzenie drużyny ZHP "Iskierki" wtorek
1700 - 1830
208
4.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego dla uczniów klasy 6a (KIPU)

piątek
1310 - 1355
309 Wioletta Brzęcka
5.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego dla uczniów klasy 4a i 5a (KIPU)

czwartek
1310 - 1355
6.

Koło informatyczne dla uczniów klas 4-6

piątek
1400 - 1445
201  Jolanta Czarnowska 
7. Zajęcia dydaktyczno-wyrownawcze dla uczniów klas 6c (KIPU) środa
800 - 845
411
8.

Zespół wokalny "Tęcza" dla uczniów klas 4-6

czwartek
1400 - 1535
408 Joanna Kaczmarska
9.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka angielskiego dla uczniów klas 4-6 (KIPU)

środa
1400 - 1445
301 Anna Kareh
10.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z przyrody dla uczniów klas 4-6 (KIPU)

wtorek
1515 - 1600
303  Bożena Kozłowska 
11. Koło ekologiczne dla uczniów klas 4-6 czwartek
1600 - 1645
12.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki dla uczniów
z klasy 4c, 5b, 5c i 5d (KIPU)
(co dwa tygodnie)

wtorek
800 - 845
środa
1115 - 1200

310 Ewa Lipnicka
13.

Koło matematyczne (KIPU)

czwartek
850 - 930
14.

Koło techniczne
(w tym przygotowanie uczniów klas 4-6 do uzyskania karty rowerowej jako priorytet)

wtorek
1400 - 1530
408/201 Agnieszka Matusiuk-Dwulit
15.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego dla uczniów z klasy 5c i 6c (KIPU)

wtorek
850 - 930
308 Aleksandra Minda
16.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego dla uczniów z klasy 6d (KIPU)

 czwartek
1400 - 1445
17.

"Kuchenne rewolucje za pan brat z matematyką"

  Janina Rudnik
Beata Stefaniec
18. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki dla uczniów z klasy 4-6 (KIPU)
czwartek
1400 - 1445
piątek
800 - 845
 411 Janina Rudnik
19. Koło historyczne dla uczniów z klas 4-6 wtorek
1450 - 1535
209  Przemysław Skrzypiec 
20. Projekt "Żołnierze Armii Krajowej" czwartek
1400 - 1445
21. Biblioterapia dla uczniów z klas 1-3 wtorek
1310 - 1355

203
(biblioteka)

Anna Sowicz 
22.

Koło miłośników książki dla uczniów z klas 4-6

poniedziałek
1310 - 1355

23.  Trening umiejętności prospołecznych dla uczniów z klas 4-6 (KIPU) czwartek
1400 - 1500
wolna
sala
Dorota
Sykuła
24.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów z 4a, 5a i 6a (KIPU)

wtorek
800 - 845
307  Grażyna Szczęch 
25.

Tok indywidualny z matematyki

środa
800 - 845
26. Koło biblijne dla uczniów z klasy 5a
poniedziałek
800 - 845
403 Danuta Świąder 
27. Koło wiedzy religijnej dla uczniów z klasy 5b
środa
1310 - 1355
401
28.  Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją dla uczniów z klasy 4a, 4c, 5c, 5d i 6a (KIPU)
piątek
1310 - 1355
 407  Beata Świątek 
29.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego dla uczniów klasy 4-6 (KIPU)
wtorek
1400 - 1445
czwartek
845 - 930
30. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w klasie 6a (klasa językowa) wtorek
1450 - 1535
301 Anna Wołczuk
31. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w klasie 6b i 6d (klasa językowa)

wtorek
1410 - 1445

32. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego dla uczniów z klasy 4b i 5b (KIPU)

piątek
1400 - 1445

208
Dorota Zach
 33.  Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją z klasy 4b, 5b, 6c i 6d (KIPU)
wtorek
800 - 845

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013