wakacje2019

 

Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku
ogłasza rekrutację uczestników projektu

Szansa na sukces
podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

W ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

w dniach od 04.09.2017 do 15.09.2017.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1 - 7
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku.

Rekrutację prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas, szkolni koordynatorzy oraz specjalista ds. monitoringu i promocji.

(dokumentacja rekrutacyjna do pobrania na stronie www szkoły, u wychowawców lub w sekretariacie)

Dokumenty:  Regulamin oraz karta zgłoszenia: klasy 1-4 oraz klasy 5-7

Słupsk, 4.09.2017r.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013