linia kredki

bal 0 3

Beata Tęsna

Beata Tęsna

magister pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, nauczyciel dyplomowany

posiadane kwalifikacje do prowadzenia zajęć:
edukacji wczesnoszkolnej,
wychowania przedszkolnego,
terapeutycznych korekcyjno-kompensacyjnych we wszystkich typach szkół,
edukacyjnych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych.

ukończone studia:
Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością fizyczną, studia podyplomowe, AWF w Gdańsku, 1999r.

ukończone kursy kwalifikacyjne:
Oligofrenopedagogika, ODN w Słupsku, 2005r.

ukończone kursy i warsztaty doskonalące:
:: Kinezjologia Edukacyjna ?Brain Gym?? gimnastyka mózgu wg Paula Dennisona ? pierwszy stopień.
:: Kinezjologia Edukacyjna ?Brain Gym?? metody dr Paula Dennisona ? drugi stopień.
:: ?Tańce Nieba ? Tańce Ziemi?- (tańce w kręgu) zabawa, edukacja, terapia.
:: ?Kreatywne rysowanie ? Artterapia? pierwszy stopień - uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Instytutu Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego Integracji Odruchów ?Art-KinesiologyTM Twórcze Rysowanie i gimnastyka Mózgu: Wsparcie w Rozwoju i integracji Osobowości? autora dr Swietłany Masgutowej.
:: Kierownik wycieczek szkolnych, CDZN w Słupsku, 2002r.
:: Ruch z muzyką w nauczaniu zintegrowanym, ODN w Słupsku, 2002r.
:: Dzieci w świecie informacji. Techniki czytania zintegrowanego, ODN w Słupsku, 2002r.
:: Pierwsza pomoc przedmedyczna, Premium Non Nocere, 2003r.
:: Warsztaty: Metody aktywne, a podręczniki J. Białobrzeskiej - "Poznaję świat i wyrażam siebie", Wydawnictwo Didasko, 2003r.
:: Warsztaty: Wesoła Szkoła Sześciolatka źródłem nowych doświadczeń i inspiracji dziecięcych zabaw, Wydawnictwo WSiP, 2003r.
:: Warsztaty: Rozwiązywanie zadań trudnych i nietypowych, Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR, 2003r.
:: Warsztaty: Projekt Podstawy Programowej Edukacji Elementarnej - zadania i obszary edukacyjne, Wydawnictwo Juka, 2004r.
:: Ocena opisowa a szkolna rzeczywistość. Prezentacja programu komputerowego do monitorowania procesu nauczania w klasach I - III, Wydawnictwo Didasko, 2004r.
:: Inteligencja emocjonalna, CDZN w Słupsku, 2004r.
:: Warsztaty: Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej A.D.H.D, MODM w Słupsku, 2004r.
:: Warsztaty: Podróże w przeszłości i teraźniejszości - metody aktywne w pracy z podręcznikami Didasko (KLANZA), Wydawnictwo Didasko, 2005r.
:: Warsztaty: Zabawa może być twórcza, może być nauką, MODM w Słupsku, 2005r.
 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013