linia kredki

bal 0 3

Grażyna Szczęch

Grażyna Szczęch

magister matematyki, nauczyciel dyplomowany

posiadane kwalifikacje do nauczania:
matematyki we wszystkich rodzajach szkół,
wychowania do życia w rodzinie we wszystkich rodzajach szkół.

ukończone studia:
Matematyka, specjalność nauczycielska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.

ukończone kursy kwalifikacyjne:
Wychowanie do życia w rodzinie, ODN Słupsk.
Egzaminator w zakresie sprawdzianu dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych, OKE Gdańsk.

ukończone kursy doskonalące:
:: Podstawy obsługi komputera.
:: Kierownik wycieczek szkolnych.
:: Szkolenie z zakresu ratownictwa przedmedycznego.
:: Rozwój zawodowy i awans zawodowy nauczyciela.
:: Skuteczne metody pracy wychowawczej.
:: O uzależnieniu, o współuzależnieniu, o problemach rodziny ? przemoc.
:: Konstruowanie, wdrażanie i ewaluacja programów nauczania, wychowania i profilaktyki.
:: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pracę z uczniem słabym i zdolnym. Co nauczyciel matematyki powinien wiedzieć o dysfunkcjach?
:: Programy naprawcze na lekcjach matematyki.
:: Nieoszacowane szacowanie czyli rachowanie na zawołanie.
:: Hospitacja diagnozująca i ćwiczenia dramowe na lekcjach matematyki.

publikacje:
www.literka.pl
1. ?Edukacja europejska na lekcjach matematyki?.
2. ?Test z matematyki dla klasy IV?.

inne działania:
:. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
:. Opracowanie i wdrożenie innowacji zajęć edukacyjnych ?Edukacja europejska na lekcjach matematyki?
:. Wdrożenie programu ?Szkoła Zarządzająca Wiedzą?.
:. Promowanie mojej pracy poprzez stworzenie własnej strony internetowej >> Edukacja Europejska na lekcjach matematyki <<
:. Współpraca z Pomorską Akademią Pedagogiczną ? pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich.
:. Współpraca z Parafią Świętej Rodziny w Pile ? pełnienie funkcji wychowawcy grupy podczas kolonii letnich na zasadach wolontariatu.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013