linia kredki

bal 0 3

Iwona Sazon

Iwona Sazon

magister nauczania początkowego, nauczyciel dyplomowany

posiadane kwalifikacje do prowadzenia zajęć:
kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej,
wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i zawodowych,
z pomocy psychologicznej,
z zakresu terapii pedagogicznej
.

ukończone studia:
Nauczanie początkowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.
Wychowanie fizyczne, studia fakultatywne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.
Pomoc psychologiczna, studia podyplomowe, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku,
Terapia pedagogiczna, studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

ukończone kursy kwalifikacyjne:
Z zakresu terapii pedagogicznej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku.

inne szkoły:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

ukończone kursy doskonalące, szkolenia i warsztaty:

:: Kinezjologia Edukacyjna, Gimnastyka Mózgu I i II stopnia wg Paula Dennisona; CDZN w Słupsku.
:: Kinezjologia Edukacyjna Brain Gym, Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, CDZN w Słupsku.
:: Kierownik wycieczek szkolnych, CDZN w Słupsku.
:: Szkolenie z zakresu ratownictwa przedmedycznego.
:: Skuteczne metody pracy wychowawczej, CDZN w Słupsku,
:: Rozwijanie umiejętności kluczowych z wykorzystaniem środków dydaktycznych, ODN w Słupsku.
:: Ruch z muzyką w nauczaniu zintegrowanym, ODN w Słupsku.
:: Metody aktywne, a podręczniki Joanny Białobrzeskiej Poznaję świat i wyrażam siebie, Wydawnictwo Didasko.
:: Rozwiązywanie zadań trudnych i nietypowych, warsztaty metodyczne, CDN - Edukator.
:: Miejsce edukacji artystycznej w kształceniu zintegrowanym, szkolenie, Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli,
:: Podróże w przeszłości i teraźniejszości - metody aktywne w pracy z podręcznikami Didasko (KLANZA), szkolenie edukacyjne, Wydawnictwo Didasko.
:: Wspomaganie rozwoju dziecka - papieroplastyka. Elementy kinezjologii edukacyjnej, szkolenie, Wydawnictwo Juka.
:: Wyjść dziecku samotnemu naprzeciw - jak wspierać i zaspokajać potrzeby rozwojowe dzieci w kształceniu zintegrowanym, szkolenie metodyczne, WSiP.
:: Nawiązanie współpracy między nauczycielami szkół podstawowych i przedszkoli w celu ułatwienia startu szkolnego przyszłym uczniom, spotkanie metodyczne, ODN w Słupsku.
:: Przyjazna szkoła, szkolenie, Wydział Oświaty w Słupsku.
:: Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym, ODN w Słupsku.
:: Mediacja - komunikacja, specjalistyczne warsztaty.
:: Uczestnictwo w I Koszalińskich Warsztatach Cantate Domino,
:: Doskonalenie nauczycieli klas I - III szkół podstawowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji, szkolenie realizowane w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej

publikacje:

Informator Oświatowy
1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych w nauczaniu zintegrowanym nr 5/01 (108) Rok XI, październik - grudzień 2001.
2. Nauczyciel - przyjaciel, nr 1/2/( 109) Rok XII, styczeń - luty 2002.
www.edux.pl
.
1. Bogactwo, piękno i tradycje gór - podsumowanie, konspekt lekcji metodą projektu.
2. Muzyczne ilustracje świata zwierząt. Zapoznanie z piosenką pt. "Wiejskie podwórko"- zajęcia innowacyjne w klasie I.
3. Nauka piosenki pt. "Ziemia - zielona wyspa". Inscenizacja ruchowa do piosenki - zajęcia innowacyjne w klasie II.
4. Elementy piosenki - rytm, melodia, tekst na podstawie piosenki pt."Piosenka poety" - zajęcia innowacyjne w klasie III.

inne działania:
:. Założyciel i opiekun zespołu wokalno-instrumentalnego Słoneczka.
:. Oprawa muzyczna szkolnych uroczystości.
:. Uczestnictwo w różnorodnych występach muzycznych (konkursy, występy plenerowe, nagrania, itp.)
:. Realizacja innowacji pedagogicznej "Rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych w nauczaniu zintegrowanym" w latach 2001/2002, 2002/2003 i 2003/2004,
:.
Realizacja innowacji pedagogocznej "Rozwijanie aktywności muzycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym poprzez wspieranie ćwiczeniami z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej" w latach: 2007/2008, 2008/2009,2009/2010.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013