linia kredki

bal 0 3

Mariola Ostrowska

Mariola Ostrowska
magister nauczania początkowego, nauczyciel dyplomowany

posiadane kwalifikacje do nauczania:
edukacji wczesnoszkolnej,
informatyki,
gimnastyki korekcyjnej.

ukończone studia:
Nauczanie początkowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.
Informatyka w szkole, studia podyplomowe, Politechnika Koszalińska
.

ukończone kursy doskonalące:
:: Kurs gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
:: Kurs komputerowy w zakresie podstaw obsługi komputera IBM PC
:: Szkolenie w ramach programu ?Przyjazna szkoła?
:: Szkolenie instruktorów prowadzących zajęcia korekcyjno ? kompensacyjne z dziećmi i młodzieżą
:: Szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć korekcyjno ? kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą szkolną
:: Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
:: Doskonalenie na temat: ?Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym?
:: Warsztaty ?Wprowadzenie do mediacji?
:: Warsztaty ?Ruch z muzyką w nauczaniu zintegrowanym?
:: Kurs ?Grafika komputerowa Corel Draw"
:: Szkolenie w zakresie praktycznego wykorzystania piłek edukacyjnych edubal
:: Szkolenie z cyklu: ?Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej?
:: Szkolenie z cyklu: ?Oddziaływania psychoprofilaktyczne w nauczaniu zintegrowanym?
:: Warsztaty na temat: ?Zabawa może być twórcza, może być nauką?
:: Warsztaty ?Podróże w przeszłości i teraźniejszości ? metody aktywne w pracy z podręcznikiem Didasko (KLANZA)
:: Warsztaty na temat: ?Gry i zabawy ruchowe?
:: Szkolenie z cyklu: ?Bezpieczny Internet?
:: Warsztaty metodyczne na temat ?Zabawa w pracy z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi?
:: Szkolenie na temat: ?Wychowanie dziecka ? wspólna sprawa domu i szkoły?
:: Warsztaty metodyczne na temat ?Boże Narodzenie w origami z kół i kwadratów?
:: Warsztaty ?Wiosna i Wielkanoc w origami z kół i kwadratów?
:: Kurs ?Podstawy muzykoterapii?
:: Szkolenie warsztatowe dla nauczycieli ?Emisja i higiena głosu?
:: Warsztaty ?Twórcze projekty w kształceniu zintegrowanym?
:: Szkolenie ?Przygotowanie do pisania kluczem do osiągnięcia sukcesów dziecka?.

innowacje i programy:
# Opracowanie i wdrożenie we współpracy programu innowacyjnego pt. ?Farby, kleje, kreska, plama, to dopiero jest zabawa?.
# Opracowanie i wdrożenie we współpracy programu dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów klas I-III pod tytułem ?Zabawa w sport?.
# Opracowanie i wdrożenie we współpracy programu edukacji regionalnej ?Moje rodzinne miasto?.

publikacje:
Informator Oświatowy ODN Słupsk:
?Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Słupsku?.
?Diagnoza sprawności fizycznej uczniów klas I-III SP-8 w Słupsku rok szkolny 2005/2006?.

inne działania:
Opieka nad działalnością Małego Samorządu Uczniowskiego.
Prowadzenie zajęć sportowych "Gry i zabawy ruchowe dla klas I-III".
Prowadzenie zajęć koła informatycznego dla uczniów klas I ? III ?Gry, zabawa i nauka z komputerem?.
Organizacja szkolnego konkursu informatycznego dla klas I ?III.
Organizacja szkolnego Konkursu Wiedzy o Środowisku.
Organizację szkolnego Konkursu Wiedzy o Słupsku.
Organizacja międzyszkolnego Turnieju Wiedzowo ? Sportowego ?Moje miasto ? Słupsk?.
Przeprowadzenie i opracowanie (przy współpracy z nauczycielami SP-8) diagnozy sprawności fizycznej uczniów klas I-III.
Wyjazdy na ZIELONĄ SZKOŁĘ z uczniami klas I ? III

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013