linia kredki

bal 0 3

Agnieszka Matysiuk-Dwulit

Agnieszka Matysiuk-Dwulit

magister wychowania technicznego, nauczyciel dyplomowany

posiadane kwalifikacje do nauczania:
techniki we wszystkich typach szkół,
informatyki we wszystkich typach szkół,
etyki we wszystkich typach szkół,
wiedzy o kulturze we wszystkich typach szkół,
filozofii we wszystkich typach szkół.
 

ukończone studia:
Wychowanie Techniczne, specjalność nauczycielska, Uniwersytet Warszawski.
Informatyka dla nauczycieli, studia podyplomowe, Politechnika Białostocka,
Filozofia, kultura, etyka
, studia podyplomowe, WSG w Bydgoszczy.

ukończone kursy i warsztaty doskonalące:
:: Program siedmiu kroków (zapobieganie uzależnieniom), Fundacja ETOH Centrum Edukacji, Profilaktyki i Rehabilitacji w Warszawie.
:: Skuteczne metody pracy wychowawczej, Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Słupsku.
:: Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej - moduł I-III, COMBIDATA Poland.
:: Wypadkowość w ruchu drogowym, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku.
:: Udzielanie pomocy przedmedycznej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku.
:: Jak chronić swój głos?, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013