linia kredki

bal 0 3

Małgorzata Łapińska-Wencławska

Małgorzata Łapińska-Wencławska

magister pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, nauczyciel dyplomowany

posiadane kwalifikacje do prowadzenia zajęć:
edukacji wczesnoszkolnej,
wychowania przedszkolnego,
wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół,
gimnastyki korekcyjnej we wszystkich typach szkół,
terapii pedagogicznej.

ukończone studia:
Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna, studia podyplomowe.

ukończone kursy kwalifikacyjne:
Terapia pedagogiczna.

ukończone kursy i warsztaty doskonalące:
:: Bajkoterapia.
:: Pomiar dydaktyczny.
:: Metodyka w zakresie nauczania i wychowania integralnego w klasach I-III.
:: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.
:: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
:: Skuteczne metody pracy wychowawczej.
:: Wychowanie komunikacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
:: Podstawy obsługi komputera.
:: Kierownik wycieczek szkolnych.
:: Edukacja europejska w szkole.
:: Inteligencja emocjonalna.
:: Szkolenie uzupełniające z zakresu ratownictwa przedmedycznego.

publikacje:
Informator Oświatowy ODN Słupsk:
1. "Nie garb się nie wystarczy", nr 1/2002
2. "Test jako forma oceniania wiadomości i umiejętności ucznia w nauczaniu zintegrowanym", nr 5/2002 oraz "Wirtualny Przewodnik Nauczyciela" MAWI;
3. "Czy znasz baśnie H.Ch.Andersena?", nr 1/2003;
Lider:
1. "Duża zabawa biegowa", nr 152 10/2003;
www.lider.szs.pl:
1. "Bieg na 60 m ze startu niskiego",
2. "Nauka skoku w dal techniką naturalną",
3. "Nie garb się nie wystarczy".

inne działania:
:. Opracowanie, wdrożenie (przy współpracy nauczycieli SP-6 w Słupsku) i realizacja profilaktycznego programu autorskiego z edukacji motoryczno-zdrowotnej CORRIGENS CORPUS (łac. poprawiający ciało) w klasach I-III.
:. Przeprowadzenie i opracowanie (przy współpracy z nauczycielami SP-8) diagnozy sprawności fizycznej uczniów klas I-III.
:. Opieka nad działalnością Małego Samorządu Uczniowskiego.
:. Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej.
:. Prowadzenie zajęć "Gry i zabawy ruchowe dla klas I-III".
:. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013