linia kredki

bal 0 3

Kazimierczyk Leszek

Leszek Kazimierczyk
dyrektor szkoły
magister fizyki, nauczyciel dyplomowany


posiadane kwalifikacje do nauczania:
fizyki we wszystkich rodzajach szkół,
techniki we wszystkich rodzajach szkół,
informatyki we wszystkich rodzajach szkół,

ukończone studia:
Fizyka - specjalność nauczycielska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.

Studia podyplomowe
w zakresie Menedżera Oświaty, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
w zakresie Ewaluacji Pedagogicznej, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
w zakresie "Informatyka dla Nauczycieli", Wydział Elektroniki, Politechnika Koszalińska
w zakresie "Informatyka i Technika", Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska

ukończone kursy kwalifikacyjne:
Program TERM w zakresie Doskonalenia Zarządzania Oświatą, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
Kurs przygotowujący do nadzoru pedagogicznego, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku.

kursy doskonalące:
:: Kurs dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie działań wspomagających reformę programową, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
:: Lokalna Szkoła Dyrektorów - kurs w zakresie poszerzenia wiedzy i umiejętności nowoczesnych technik menedżerskich w oświacie, Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "PARTNER" w Zabrzu
:: II Kongres Zarządzania Oświatą, Ogółlnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty w Olsztynie
:: Kurs podstawowy w zakresie zamówień publicznych, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
:: Szkolenie - Sytuacja prawna dyrektora samorządowej szkoły lub placówki oświatowej, Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie
:: Szkolenie - Wewnątrzszkolny system prawny, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
:: Szkolenie - System kontroli wewnętrznej, Pomorskie Centrum Szkoleniowe w Gdańsku
:: Szkolenie - Zapoznanie się ze sposobami wdrażania technologii informacyjnej i możliwościami jej wykorzystania
w usprawnianiu zarządzania oraz kreowania wizerunku szkoły, Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie
:: Konferencja Pomorskiego Kuratora Oświaty na temat "Wykorzystywanie wyników sprawdzianów i egzaminów
zewnętrznych oraz badań osiągnięć uczniów w doskonaleniu pracy szkoły", Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
:: Pomorska Konferencja Dyrektorów Szkół "Na rzecz jakości oceniania", Centrum Szkoleń Edukacyjnych KRUK w Gdańsku
:: Konferencja "Kształcenie uczniów zdolnych w szkołach i placówkach województwa pomorskiego", Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
:: Doskonalenie - Budowanie systemu ewaluacji osiągnięć uczniów w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania oraz egzaminy zewnętrzne, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
:: Doskonalenie - Wspomaganie szkół w opracowaniu programów naprawczych, Instytut Kształcenia Nauczycieli ARKA w Poznaniu
:: Szkolenie - Szkoła Zarządzająca Wiedzą, Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "PARTNER" w Zabrzu
:: Szkolenie - Aktywne metody w nauczaniu, Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "PARTNER" w Zabrzu
:: Seminarium - Zmodyfikowany system nadzoru pedagogicznego i mierzenia jakości, Centrum Szkolenia Kadr Oświatowych w Legionowie
:: Warsztaty - Projektowanie doskonalenia nauczycieli, Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "PARTNER" w Zabrzu
:: Szkolenie - Skuteczne metody pracy wychowawczej, Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Słupsku
:: Szkolenie - Praca z rodzinami dysfunkcyjnymi, Fundacja Dzieci Niczyje w Warszawie
:: Szkolenie podstawowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku
:: Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami, Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku
:: Szkolenie uzupełniające z zakresu ratownictwa przedmedycznego, Primum Non Nocere - Grzegorz Załupka w Słupsku
:: Kurs okresowy BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w Słupsku.

inne działania:
Ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających si o stopień awansu zawodowego.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013